På målingen svarer 65 prosent at det er riktig å satse på lyntog i Norge. 15 prosent sier nei.

På spørsmål om hvilken reisemetode de selv ville valgt hvis reisetiden mellom de største byene i Sør-Norge ble inntil tre timer, og billettprisene holder seg på samme nivå som for tog og fly i dag, svarer nesten åtte av ti at de ville valgt lyntog.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) er positivt overrasket over folkets mening.

— Dette er oppmuntrende tall. Jeg har jo registrert at det er en økende interesse for lyntog, men må nok innrømme at tallene er overraskende positive, sier hun til Aftenposten.

Bygging av lyntog i Norge vil kreve store investeringer. 56 prosent av de spurte tror en slik utbygging vil gå ut over utbygging og vedlikehold av det eksisterende jernbanenettet rundt de største byene. Størst skepsis er det i Oslo-regionen og på Sørlandet, og minst i Nord-Norge der de færreste tror vanlig jernbane vil bli skadelidende ved bygging av lyntog.

Fremskrittspartiet sier nei til lyntog i Norge. Partiets representant i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud, er overrasket over målingen, særlig over at 61 prosent av Frps egne velgere sier ja til lyntog.