Som vanlig var Venstre-lederen klar i sin tale da han onsdag oppsummerte stortingssesjonen og la fram Venstres politiske regnskap for 2005-2009.

– Jeg ønsker at Jens skal få avløsing, men jeg ønsker enda mindre Siv som statsminister. Stoltenbergs uttalelser om at det enten er Jens eller Jensen, er et forsøk på å skremme velgerne til å stemme på Arbeiderpartiet. Stoltenberg vet at et stort flertall av velgerne ikke ønsker Siv Jensen som statsminister, sier Lars Sponheim.

Sponheim mener det er 50-70 prosents sjanse for at dagens rødgrønne flertall forsvinner etter valget. Hans store ønske er en gjenopplivelse av Bondevik 2-regjeringen med Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre som deltakere.

En mindretallsregjering utgått fra Frp alene, mener han er nærmest usannsynlig. Det samme tror han en mindretallsregjering bestående av Høyre og Frp er.

– Høyre vil aldri delta i en mindretallsregjering sammen med Frp, understreker han.

Si din mening her.