Dermed fortsetter sogningen Lars Hellandsjø som president i Redningsselskapet.

Motkandidaten Gunnar Knutsen fra Oslo var valgkomiteens foretrukne.

Da Magnus Stangeland og hans styre ble tvunget til å stille plassene sine til disposisjon, ble det i januar valgt nytt styre som skulle sitte frem til det ordinære landsmøtet som nå pågår i Bodø.

Sogn og Fjordane distrikt mente Lars Hellandsjø (38) var egnet til ryddejobben, og foreslo ham som ny president. Valgkomiteen innstilte ham, og etter intens tautrekking med nettopp Gunnar Knut-sen, ble Hellandsjø utpekt som sjef for ryddeaksjonen i selskapet.

Landsmøtet valgte sogningen Lars Hellandsjø til president.
SCANPIX