Det er de sterkt forsinkende NH 90-helikoptrene som har brakt Kystvakten ut i den vanskelige og dramatiske situasjonen. Kystvakten skal ha åtte nye helikoptre og fregattene seks. Det siste av de 14 helikoptrene skulle opprinnelig vært levert i 2008, men er foreløpig syv år forsinket. I stedet må Kystvakten stole på de gamle Lynx-helikoptrene.

Flere av disse har nådd sin tekniske levetid — 9000 flytimer. Mange reservedeler er ikke lenger å oppdrive, og må derfor lages for hånd av Luftforsvarets flymekanikere.

Ifølge lederen av Stortingets utenriks- og forsvarskomité kaller ikke lenger helikoptermiljøet Lynx-maskinene for helikoptre, men for «30.000 reservedeler som flyr i tett formasjon».

Store utfordringer

Kystvaktsjef Lars Saunes er bekymret:

— Lynx-situasjonen er veldig usikker. Vi har veldig mange tekniske problemer, og vi har ikke helikopterkapasitet nok til å ivareta behovene i nordområdene. Antall operative timer blir stadig lavere. Noen gode uker har vi to skrog, andre uker har vi ingen. Det gir en usikkerhet som gjør det vanskelig å planlegge, sier Saunes.

Kystvakten har så langt i år klart å gjennomføre bare mellom 50 og 60 prosent av de planlagte seilingsdøgnene med helikopter.

— Havområdet i nord er enormt, og siden isen trekker seg tilbake, blir det stadig større. Det er en helt ny næringsregion under utvikling med turisme og fiskeri. For oss betyr denne utviklingen at det er behov for tilstedeværelse, både av hensyn til beredskap og kontroll. Å dekke dette uten helikopter skaper store utfordringer, sier Saunes.

Må ha helikopter

— Uten helikopter har jeg ikke kapasitet til å bedrive effektiv kontroll. Det er ingen tvil om at fartøy med helikopter må til for at vi skal klare å gjøre en effektiv jobb. Det er også viktig for den søke- og redningstjenesten vi bedriver, samt for muligheten for å yte medisinsk hjelp, for eksempel til fiskere, sier han.

- Frykter du at Kystvakten kan bli stående helt uten helikopter en periode?

FORSINKET: NH 90 helikoptrene er sterkt forsinket. Produsenten har betalt bøter, men det er hemmelig hvor store bøtene er.
FORSVARETS MEDIESENTER

— Dette bekymrer meg veldig at vi har kommet i en slik situasjon, men vi ser på muligheten for å forsere bruken av NH 90, og jeg er glad for at det er besluttet en levetidsforlengelse på Lynx, sier Kjell Saunes.

Lettere å slippe unna

— Vi flyr mindre og det er færre helikoptre ute på havet enn tidligere. Det fører til mindre ressurskontroll av fisket i området. Vi må huske at da vi gjorde arrestasjoner av utenlandske skip og avslørte dumping av fisk, ble bildebevisene tatt fra helikoptre. Risikoen for å bli oppdaget er mindre med færre helikoptre. Det er grunn til å anta at det dumpes mer fisk, når sjansen for å bli oppdaget er liten. I tillegg er vi bekymret for den generelle redningsberedskapen, sier Torbjørn Bongo, nestleder Norges Offisersforbund

— Helikoptersituasjonen har alvorlige konsekvenser, sier Ine Marie Eriksen Søreide:

— Lynx er flere tusen timer på overtid, og det er begrenset hvor lenge de er sikre nok til å fly. Teknikerne gjør en fantastisk jobb. De lager reservedeler selv, men det er begrenset hvor lenge de kan holde på sånn, sier hun.

Presser Lynx

Regjeringen vurderer å levetidsforlenge 2 til 4 Lynx-helikoptre. I juli fikk Luftforsvaret beskjed om at foreløpig skal bare ett helikopter levetidsforlenges. Den tekniske levetiden på helikoptrene er 9000 flytimer.

Nå bekrefter Forsvarsdepartementet overfor Bergens Tidende at det kan bli aktuelt å holde enkelte helikoptre i luften lenger enn 9000 timer:

— Luftforsvaret er i dialog med fabrikken om en mulig levetidsforlengelse ut over 9000 timer. Det vil selvfølgelig ikke bli iverksatt levetidsforlengelse som leverandøren ikke kan stå inne for eller som medfører at sertifisering ikke er mulig, skriver departementet i et svar til Bergens Tidende.

Statssekretær Eirik Øwre Torshaug i Forsvarsdepartementet er heller ikke bekvem med helikopterkapasiteten:

— Det er ikke ønskelig, og det er også derfor vi har markert sterk misnøye overfor produsenten av NH 90, som ikke er i tvil om hvor alvorlig vi ser på saken, sier han.

Hemmelige bøter

Forsvarsdepartementet bekrefter at produsenten av NH 90-helikoptrene har akseptert å betale såkalte konvensjonalbøter for ikke å ha levert som avtalt, men de vil ikke opplyse hvor store bøter det er snakk om og kaller dette forretningshemmeligheter.

— Vi kan opplyse at leverandøren fullt ut har erkjent sitt ansvar for de oppståtte forsinkelsene og de sanksjonene dette har medført for leverandøren, skriver departementet.