Et forsøk ved 6.30-tiden torsdag morgen måtte avbrytes på grunn av dårlig vær.

Forholdene ved Filchner-fonnen er svært vanskelige, og de ni personene har fått beskjed om å holde seg helt i ro i telt på grunn av mange bresprekker, dårlig sikt og vind.

Det vanskelige terrenget gjør at helikopteret neppe kan lande på stedet. De ni må derfor heises inn i maskinen, opplyste assisterende sysselmann Odd Reidar Humlegård til NTB tidlig i morgentimene.

Nødssituasjon De fire franske turistene utløste onsdag ettermiddag en nødpeilesender på Svalbard etter at en av dem hadde falt i en bresprekk.

Dårlig vær skapte store problemer for redningsmannskapene. Det ble først forsøkt å sende et helikopter, men været var for dårlig. Fem snøscooterpatruljer fra Sysselmannens kontor og fra Røde Kors Hjelpekorps ble derfor sendt innover mot området ved 21-tiden.

Turen skulle normalt tatt to — tre timer, men det dårlige været og problemer med bresprekker i området gjorde at redningsmannskapene brukte over seks timer. Underveis kjørte en av scooterne i en bresprekk. Føreren slapp uskadd fra hendelsen.

Ved 3.30-tiden kom scooterpatruljene fram til franskmennene. Alle fire var i live, men den som hadde falt i bresprekken hadde pådratt seg skader.

Redning På grunn av været og forholdene i området ga redningsmannskapene beskjedtil Sysselmannen om at de ikke kunne kjøre tilbake med snøscooter. Dermed er helikopter eneste utvei.

Den skadde ble hentet opp ved 5-tiden. Han hadde hode- og bruddskader og var nedkjølt etter nærmere 12 timers opphold i bresprekken.

Informasjonsrådgiver Terje Carlsen ved Sysselmannens kontor opplyste ved 9-tiden torsdag morgen at de ikke hadde nye opplysninger om den skaddes tilstand, utover at mannen får førstehjelp for å få opp kroppstemperaturen.

Rundtur De franske turistene, tre menn og en kvinne i alderen 22 til 40 år, har vært på en rundtur på Svalbard med snøscooter.

De var på vei mot det høyeste fjellet på Svalbard, Newton-toppen, da de fikk problemer og måtte utløse nødpeilesenderen onsdag.

(NTB)