En undersøkelse SINTEF la fram i 1990 konkluderte med at helikopterflyging var ti ganger mer risikabelt enn normal flyging.

Etter den store oppmerksomheten rundt den første rapporten er sikkerheten bedret i løpet av 90-tallet. Men du er fortsatt fem ganger mer utsatt i et helikopter, skriver Stavanger Aftenblad.

I norsk sektor i Nordsjøen antas risikoen for selve helikoptertransporten å være redusert med 35 prosent i forhold til nivået før 1990. Vurderes britisk og norsk sektor under ett er framgangen på 45 prosent.

I 1990-årene var det til sammen 14 helikopterulykker i begge sektorer av Nordsjøen. Til sammen 29 mennesker omkom under transport av personell, 12 av dem i norsk sektor, melder SINTEF. NTB, Stavanger