EDB Fellesdata har jobbet på spreng i helgen for å rette opp dataproblemene som har rammet flere hundre tusen bankkunder siden torsdag kveld.Viseadministrerende direktør John-Arne Haugerud i EDB Fellesdata sier til NTB at det jobbes for at alle systemer og tjenester skal være tilgjengelige for bankansatte og bankkundene innen mandag morgen. Dataproblemene har særlig rammet minibanker og betalingsterminaler, samt telefonbankene og nettbanktjenestene. Lørdag ettermiddag kunne bankkundene igjen bruke kort på vanlig måte i minibanker og betalingsterminaler, men søndag var det fremdeles fortsatt noen banker som hadde begrenset tjenestetilbud på sine telefonbanker og nettbanktjenester.Haugerud sier at dataproblemene er noe av det mest omfattende og langvarige selskapet har opplevd. Det er kundene i Gjensidige NOR Sparebank, SpareBank 1, Storebrand Bank, BNbank, Nordlandsbanken, Handelsbanken, BNP og en rekke lokale banker som har vært rammet av de tekniske problemene.— Når vi har rettet opp alle feilene, kommer vi til å gå nøye gjennom hva som er gått galt og deretter sette i verk tiltak som hindrer at dette skal skje igjen, sier John-Arne Haugerud.