Med gjensidig sjarm og flørt diskuterte de sykehjemsplasser, mat, rettssikkerhet og trygghet for de eldre. Ingen uenighet om målet. Tiden vil vise om midlene strekker til.

Men Helga kom ikke alene. Seks damer fra organisasjonen «Kamp for eldre» var i går i Oslo for å fremme sin sak. De møtte både stortingspolitikere og byråkrater. Men høydepunktet var nok, bokstavelig talt, møtet med Jens i 16. etasje i regjeringsbygget.

Nå var det ingen kosetur eller sightseeing de var på, damene. Selv om de fikk en grundig omvisning på Statsministerens kontor før møtet. Budskapet de hadde med var alvorlig nok: Mer penger til eldreomsorgen, øremerkede midler til flere sykehjemsplasser,— og flere hender i arbeid.

Statsministeren var ikke uenig i et eneste punkt, selv om han selvsagt ikke kunne love noe.

Det gjør aldri en statsminister.

- Har ikke sett pengene

Han skrøt derimot uhemmet av alt den rød-grønne regjeringen allerede har gjort. Kommunene har fått åtte milliarder mer å rutte med siden regjeringsskiftet i høst.

— Jeg antar at også Bergen kommune har merket det, sa han.

— De pengene har vi ikke sett snurten av, svarte en munnrapp fru Sellevold.

Men på direkte spørsmål ville statsministeren ikke si om budsjettet til høsten blir preget av den nye politikken hans regjering står for.

Ny melding

Bakgrunnen for møtet mellom «Kamp for eldre» og den politiske eliten, var konkret nok. Regjeringen planlegger en stortingsmelding om eldreomsorgen, og nå er det tid for å komme med innspill. Damene fra Bergen har skjønt en vesentlig ting: Det er nyttigere å påvirke regjeringen enn Stortinget. Særlig når vi har en flertallsregjering, som har makten også i Stortinget.

Derfor spilte damene fra Bergen på et bredt register overfor Jens. Ja, Helga sa like ut at dersom de fikk viljen sin, ville Stoltenberg kunne sitte som statsminister på evig tid.

Jens takket for det, og tok innspillet fra bergensdamene med seg videre i prosessen, som det heter.