De fem sidene omhandler opplysninger fra overvåkingspolitiets samarbeidende tjenester, skriver ABC Nyheter.

— Tungtveiende hensyn har trukket i hver sin retning. Vi ønsker jo at dommer skal være offentlige i utgangspunktet, sier førstelagmann Ola Dahl i Borgarting lagmannsrett.

Senere denne måneden har det gått 26 år siden Arne Treholt ble dømt til 20 års fengsel for landssvik og spionasje til fordel for Sovjetunionen.

Dommen på nesten 100 sider ble gradert som hemmelig. Fem av sidene ble gradert som strengt hemmelige. Det er disse fem sidene som nå er frigitt etter begjæring fra Politiets sikkerhetstjeneste, skriver VG Nett.

Gjenopptakelseskommisjonen skal snart avklare om Treholt-dommen skal gjenopptas. Kommisjonens leder Helen Sæther tror at offentliggjøringen av de siste sidene kan bidra til å stoppe noen av ryktene som verserer.

Arne Treholts forsvarer, advokat Harald Stabell, sier det er bra at offentliggjøringen nå er kommet. Han har arbeidet hardt for å få de hemmeligstemplede sidene offentliggjort, og mener det ikke står noe på sidene som har betydning for dommen.

— Dette er positivt og i samsvar med det mine advokater og jeg har krevd. Jeg stiller likevel spørsmål med om hvorfor dette ikke skjedde for 26 år siden, sier Treholt.