LEIF IMS lege og homøopat

Og slik jordkloden er påvirket av månen, finnes det også dynamiske, elektromagnetiske krefter i vår egen kropp.

Helbredelsens lov ble oppdaget av dr. Samuel Hahnemann for vel 200 år siden. Hans oppdagelse skapte grunnlaget for den medisinske retningen vi kaller homøopati. Loven går ut på at sykdommers innerste natur er dynamisk, og at det vi ser som symptomer, kun er resultatet av en dynamisk ubalanse. Å behandle kun symptomer vil derfor si at man behandler resultatet av sykdommen og ikke selve sykdommen.

FOR Å HELBREDE en sykdom, må medisinen også være dynamisk. Derfor er de homøoatiske medisinene ikke kjemiske, men magnetiske. Man velger en medisin som passer til alle symptomene hos en pasient. Vi sier at medisinen må være konstitusjonell.

Det betyr for eksempel at sykdommen leddgikt ikke behandles med samme medisin hos alle pasienter. Og en homøopat bruke lengre tid under en konsultasjon for å finne den rette medisinen til en pasient.

OM SYMPTOMER FORSVINNER under en medisinsk behandling, men kommer tilbake når medisinen fjernes, kan det ikke kalles helbredelse. Helbredelse skjer etter bestemte lover; symptomer forsvinner innenfra og ut og ovenifra og ned. Det vil si at man blir først bra av dypereliggende symptomer, og at symptomene forflytter seg mot overflaten. Under denne prosessen kan man i noen dager oppleve fenomener i form av svetting, utsondringer eller utslett. Men man vil alltid føle seg bedre og lettere under denne prosessen. Som eksempel på en helbredelse vil jeg gjengi en historie jeg hørte en veterinær fortelle om hunden sin, Bob, under et seminar i California:

— Bob var veldig avhengig av emosjonell støtte fra mennesker – så mye at den ble en pest og en plage. Jeg tenkte at hunden måtte ha et mentalt problem. Kunne homøopati hjelpe? Jeg observerte at Bob likte å sitte bak på lasteplanet i min lille lastebil.

I den åpne luften der kunne den hvine av begeistring. Videre drakk den svært lite vann, og det rareste av alt til å være hund; den likte ikke smør. Basert på disse fakta fikk hunden en dose Pulsatilla 200.

Neste dag var det som om all treningen hunden hadde fått hadde vært forgjeves. Den kunne ikke være i bilen om det så bare var for fem minutter. Generelt oppførte den seg som et hyperaktivt barn. Dette varte i ti dager. Deretter fikk den i tre-fire dager en lett irritasjon i øynene. Enda noen dager senere ble de store fotputene såre og smertefulle ved berøring.

Det interessante var at de små fotputene ved tærne ikke var affisert i det hele tatt. Det betydde at hunden ikke kunne ha tråkket på noen irriterende substans. Etter fire-fem dager falt skinnet på de store putene av, og de helet seg fullstendig. Etter dette har hunden vært frisk uten noe problem. Den ble mye mer tilfreds og trygg, og etter min mening den lykkeligste hund jeg noensinne har sett.

PULSATILLA 200 er en homøopatisk medisin. Den er laget av planten nikkende kubjelle, og blir dynamisk ved å gå igjennom en prosess av fortynning og risting 200 ganger. Medisinen virket åpenbart på Bobs hund – som ikke visste noen ting om placebo (narremedisin) og som ble kvitt sin angst. Et perfekt eksempel på helbredelse som går innenfra og ut.