Det mener Gulating lagmannsrett, som har avgjort at alle dommerne i Stavanger tingrett er inhabile i saken mot Nokas-dømte Ridvan Halimis kompis.

32-åringen møtte som vitne da Nokas-saken ble behandlet i Stavanger tingrett. Der ga han Halimi alibi.

Nokas-dommerne trodde imidlertid ikke på 32-åringen, og Halimi ble dømt for ranet. Før saken kom opp i Gulating lagmannsrett tilsto Halimi, og 32-åringen ble derfor tiltalt for falsk forklaring.

32-åringens forsvarer, advokat Tor Erling Staff, har krevd at saken må gå for en annen domstol enn Stavanger tingrett.

Staff mener sorenskriver Helge Bjørnestads spesielle og personlige måte å lede Nokas-saken på kan føre til at Bjørnestad, og hele Stavanger tingrett, fremstår som «fornærmede» i saken mot hans klient.

Advokaten påpeker også at hvis en Stavanger-dommer ville frifinne 32-åringen, ville vedkommende samtidig overprøve vurderingen til sin nærmeste overordnede, Bjørnestad.

Påtalemyndigheten er enig med Staff i at Bjørnestad og en annen Nokas-dommer er inhabile, men mener resten av dommerne i Stavanger tingrett må kunne ta saken mot 32-åringen.

Stavanger tingrett har også ment at de kan behandle saken, og sendte spørsmålet til Gulating lagmannsrett for vurdering.

Lagdommerne i Gulating er enige med Staff i at Stavanger-dommerne er inhabile.

De mener dommerne nok ville være i stand til å vurdere 32-åringens sak uavhengig, men at tingretten risikerer å fremstå utad som den er påvirket av den tidligere behandlingen av Nokas-saken.

Lagdommerne peker blant annet på den massive mediedekningen av Nokas-saken, hvor også sorenskriver Bjørnestads rolle og opptreden fikk stor oppmerksomhet.

– Lagmannsretten finner (..) at det er viktig at det overhodet ikke er grobunn for mistanke om at dommerne kan være påvirket av sorenskriverens vurderinger, engasjement eller handlemåte under Nokas-saken, heter det i kjennelsen.

Nokas-dommer Helge Bjørnestad er erklært inhabil i saken om falsk forklaring. Det samme er hele Stavanger tingrett.
Hansen, Alf Ove