– Vi har god oversikt over hva som skjedde, både årsaken til hovedstrømbruddet og hvorfor nødstrømmen ikke umiddelbart lot seg koble inn, sier informasjonssjef Gisle Johanson i StatoilHydro til NTB lørdag kveld.

Strømbruddet torsdag ettermiddag omtales som en alvorlig situasjon der man mistet kontroll over brann— og sikkerhetssystemer. Dermed ble 65 personer evakuert og hele produksjonen ble stengt.

– Disse tiltakene var nødvendige ut fra en føre-var-holdning. På grunn av disse tiltakene ble det aldri reell fare for øvrige uhell, sier Johanson.

Batteripakke

Om årsaken til strømbruddet forklarer han at det blant annet dreier seg om en batteripakke som sviktet.

– Hele forklaringen rundt strømbruddet blir i overkant teknisk å forklare, men dette vil naturlig nok bli dokumentert gjennom en rapport. Det viktigste er at vi kjenner årsaken, vi har løst problemet og vi er trygge på at det ikke vil skje igjen, sier Johanson.

Det var sent fredag kveld at strømforsyningen kom tilbake i normalt gjenge på Heimdal. Deretter er plattformen bemannet opp igjen, slik at gasstransporten igjen kan starte i løpet av lørdag kveld.

– Vi er i gang en gang før midnatt, sier Johanson.

Knutepunkt

Heimdal-plattformen er et knutepunkt for distribusjon av gass fra flere andre felt og svært sentral i forsyning av gass til store kundemasser på kontinentet og England.

– Vi har klart å finne alternative kilder og alternative koblingspunkter så lenge produksjonsstansen har vart på Heimdal. Det betyr at ingen kunder har merket noe til stansen, sier informasjonssjefen.

Hva stansen har betydd i form av tapt produksjon og verdier vil Johanson ikke kommentere lørdag kveld.

– Vi anser dette som en utsettelse, og da betyr det ikke all verden, sier han.