— BBC og Der Spiegel er tunge internasjonale medier, og jeg synes nå det er på tide å advare Børge Brende om at hvis han ikke griper inn i gaupejakten kan vi få en ny hvalsak, sier miljøkoordinator Heidi Sørensen i Sosialistisk Venstreparti (SV) til NTB.

BBC Online og det tyske tidsskriftet Der Spiegel har begge publisert artikler der de tar opp de negative sidene ved den norske gaupejakten.¨

Sørensen frykter nå at Norge skal havne i et like dårlig lys hos internasjonale miljøvernere som da myndighetene tillot fangst på vågehval.

— Gaupa er et dyr med stor symbolverdi, den er Nordens tiger, samtidig har miljøvernerne en bedre sak faglig sett enn de hadde med hvalsaken, sier Sørensen til NTB.

Spesielt mener Sørensen at det tar seg dårlig ut internasjonalt at Norge tillatter jakt på hunner med unger.

— Det gir Norge dårlig ry. Brende som er så aktiv på de internasjonale arenaer kan ikke ha dette i sin egen bakgård, sier Sørensen til NTB.

Ifølge WWF er gaupebestanden i Norge i dag på mellom 300 og 350 dyr. Årets jaktkvote er på 85 dyr.

(NTB)