Begrunnelsen for at sentralstyret ville avlyse møtet var ikke uenighet med Kleppes og Hedstrøms innvandringspolitiske syn, men faren for bråk og opptøyer etter at det var varslet demonstrasjoner i forbindelse med møtet.

— Basert på tidligere erfaringer og mottatt informasjon, er det også grunn til å vente at også Blitz-miljøet samt ytterliggående nazister vil mobilisere. Det er derfor grunn til å tro at det kan bli meget alvorlige voldelige tumulter somkan sette mange i fare, heter det i anmodningen fra sentralstyre.

Sentralstyret ville at Hedstrøm og Kleppe avlyste møtet fordi politiet ikke kan gi 100 prosent garanti for sikkerheten til talerne eller publikum trass i at politiet har planlagt å sette inn betydelig ressurser.

NTB