Bare FN-veteraner som har tjenestegjort etter 1995 får medaljen gratis. De cirka 35.000 norske soldatene som tjenestegjorde for FN i tidsrommet 1948 til 1995, må dekke utgiftene selv.

Kjøper ikke heder FN-veteran Steinar Stifjell i Narvik reagerte så sterkt på småligheten at han skrev et brev til forsvarsministeren. Da han fikk til svar at Bjørn Tore Godal ikke ville gjøre noe, gikk han til lokalavisen Fremover. Han synes flere bør få vite om Forsvarets holdning til å hedre FN-veteranenes innsats.

-Man kjøper da ikke heder og ære, særlig ikke fra den norske stat, sier Stifjell til NTB.NTB

Praktisk problem?

I brevet fra forsvarsministeren kommer det frem at det ikke bare er kostnadene på 10-12 millioner kroner det står om. Godal skriver også at saken også har en praktisk og svært ressurskrevende side, med tanke på å finne fram til personell som har tjenestegjort helt tilbake fra 1948. Derfor ble grensen for gratis tildeling satt til 1995, da "Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner" ble innstiftet av Forsvarssjefen i fjor høst.

-Jeg skjønner ikke dette. De aller, aller fleste av oss har en vernepliktsbok å vise frem, der tjenesten er registrert. Kan det være så vanskelig, spør Stifjell.

Uhørt

Norske soldater som har tjenestegjort for FN har i alle år fått medalje fra FN for den enkelte operasjon de har deltatt i, men ikke fra det norske Forsvaret. Derfor tok FN-Veteranenes Landsforbund initiativ til en norsk medalje, og fikk ønsket innfridd i høst. Medaljens bakside, at de fleste må kjøpe den selv, erklærte forbundet som "uhørt" da det avviklet sitt landsmøte i april.

-Vi vet at stadig flere registrerer senskader etter tjenesten, blant annet traumer etter det de opplevde. Det er sårt å tenke på at de må betale 250 kroner for å få et klapp på skulderen fra Forsvaret, sier Steinar Stifjell til NTB.