Seismikkskipet skal ha fått klarsignal fra Oljedirektoratet til å be fiskebåten fjerne seg, men det bryr ikke fiskerne seg om.

– Vi har 400 liner i havet og kommer ikke til å fjerne oss. Henstillingen er stikk i strid med kjøreregler mellom olje og fisk på havet, sier hjemmeværende reder Fred Ove Urkedal på Grytestranda i Haram til FiskeribladetFiskaren.no.

Dermed er den varslede striden mellom fiskenæringen og seismikkskipene i gang.

Rettstvist

– De har tillatelse til å skyte i området, men fiskebåten har ingen grunn til å flytte seg. Det har vi dekning for i lovverket. Seismikkfartøyet må vike, sier informasjonsansvarlig Knut Arne Høyvik i Norges Fiskarlag til NTB.

Han viser til paragraf 14 i saltvannsfiskeloven som lyder: «Den som kommer til fiskefelt hvor redskap er satt ut, skal gjøre seg kjent med hvor redskapen står. Fartøy må ikke manøvrere eller plasseres slik at fangstredskaper skades eller unødig utsettes for fare eller at fangstmuligheter unødig hemmes».

– Seismikkskipene, og Oljedirektoratet, må følge norsk lov, men så langt har de hatt et veldig lemfeldig forhold til det. Denne konflikten er som David mot Goliat, sier Høyvik.

Erstatning

Fiskarlaget mener at hvis fiskebåten blir nødt til å trekke seg ut av feltet, eller seismikkskytingen skremmer bort fisken, har rederiet krav på erstatning.

Petroleumsloven paragraf 5-4 lyder: «Den som er forpliktet til å gjennomføre disponeringsvedtaket er ansvarlig for skade eller ulempe som voldes forsettlig eller uaktsomt i forbindelse med disponering av innretningen eller gjennomføring av vedtaket».

– Det som skjer er at fiskebåten trolig vil forlate området hvis seismikkskipet fortsetter å skyte i linjer. Da vil fisken forsvinne, men båten får samtidig mulighet til å fremme et erstatningskrav, sier Høyvik.

Ignorerte anbefaling

Norges Fiskarlag fikk spørsmål fra Oljedirektoratet om deres anbefaling til tidsrom for seismikkskytingen i havområdet mellom Vesterålen og Lofoten. De anbefalte at det kunne skytes seks uker til sammen. En uke i slutten av juni, hele juli og en uke i august.

– Direktoratet ga like godt tillatelse til skyting i fire måneder, sier Høyvik.

Dermed sendte Fiskarlaget en begjæring til namsretten hvor de hevdet regjeringen ikke kunne stenge fiskefeltene på grunn av seismikkskyting, men namsretten ga ikke organisasjonen medhold.

Hensynsløse

Fiskebåten Seir har nå tatt opp saken med Fiskeridirektoratet. Det er tredje gang fartøyet er i konflikt med fartøy som ber autolinebåten avbryte fisket for at det skal drives seismikkskyting. De to forrige episodene var på Nordkappbanken og Heidrun-feltet.

– Det er mye fint prat om å vise hensyn, men når det kommer til virkeligheten på havet, er enkelte supplyfartøy hensynsløse, sier Urkedal.

Bjørnbakk, Jan-Morten