På en liten øy utenfor Askøy ligger to store havørnunger på kanten av reiret. Kvisthaugen som utgjør hjemmet deres, ligger på en smal hylle 30 meter oppe i den loddrette fjellveggen.

Dette er målet for turen til de to ørneekspertene Magne Helge Sleire og Tore Wiers. I henholdsvis 18 og åtte år har de vært engasjert med registrering av hekkende havørnpar og ringmerking av havørnunger. I samarbeid med Statens Naturoppsyn drar Sleire og Wiers regelmessig på tur rundt om i Hordaland og Sogn og Fjordane for å se til havørnene.

Det skjer som ledd i det store, internasjonale overvåkingsprogrammet Prosjekt Havørn. Gjennom prosjektet kartlegges havørnens forekomst og utviklingstendenser rundt om i verden.

— En berikelse!

Tore Wiers tar seg raskt ned på fjellhyllen der ørneungene ligger. De er trolig fem-seks uker gamle og ikke flygedyktige. Ikke før i august vil de kunne fly av gårde på sine enorme vinger.

Med en tang fester Wiers en ring rundt den ene foten på hver av havørnungene. Ringene gir informasjon om når og hvor ørnene var født. Dette var havørn nummer 36 og 37 som er merket i Sogn og Fjordane og Hordaland i år.

Med på turen er en lokal grunneier og havørnentusiast, Terje Fromreide, som er medeier i en flokk på 40 villsau som går hele året på øyen der ørnene holder til. Fromreide gleder seg over at ørnene hekker her ute på øyen.

— Jeg synes det er fantastisk at vi har disse ørnene her. De er en berikelse for faunaen her ute på kysten, sier han.

- Ingen trussel for sauen

Sammen med familie og naboer har Fromreide hatt villsau her på øyene i mer enn 25 år.

— Havørnene er ingen trussel for sauene, sier Fromreide. Han følger godt med på hvordan havørnene oppfører seg og nyter å se dem komme seilende på sine 2,5 meter store vingespenn.

Fromreide peker mot en forhøyning i terrenget.

— Der borte har ørnene sin faste utkikksplass. Der kan du se dem seint og tidlig, sier han.

Havørnen har ikke alltid vært populær blant kystbefolkningen. For noen tiår siden var det skuddpremie på den. Arten ble utsatt for hard medfart. Internasjonalt er havørnen en truet fugleart. I 1968 ble den totalfredet her i landet. Etter den tid har bestanden tatt seg opp og er fortsatt i vekst.

Vellykket

— Prosjekt Havørn er en av de mest vellykkete naturvernprosjektene her i landet, sier Magne Helge Sleire.

— Havørnbestanden var nede på et kritisk nivå da den ble fredet. I dag er bestanden på mer enn 1700 hekkende par i Norge, den desidert største bestanden i Vest-Europa, forteller han.

— Det er ca. 100 hekkende havørnpar i Hordaland og ca. 120 i Sogn og Fjordane. Tallet vil trolig stige til nærmere 200 i Hordaland i løpet av de neste ti årene. Men bestanden har trolig nådd maksimum i nabofylket i nord. Der er det kortere kystlinje enn i Hordaland og neppe plass til flere ørnepar, sier han.

Frykter vindmøller

Selv om situasjonen for havørnen i Norge i øyeblikket er oppløftende, er nye faresignaler dukket opp. Planer om vindmølleparker dukker opp som paddehatter langs norskekysten. Det gjøre Sleire og Wiers betenkt.

De to ørnekjennerne frykter at de tekniske innretningene og infrastrukturen som trengs for denne typen kraftproduksjon skal bli skal bli en ny trussel for havørnen. Tendensen etter at det ble etablert en vindmøllepark på Smøla, er urovekkende.

— Vindmølleparkene seiler under falskt flagg. Utbyggerne sier at dette er miljøvennlig fordi de utnytter fornybar energi og ikke forurenser. Men etter min mening er det liten tvil om at vindmøllene, anleggsvirksomheten og den omfattende infrastrukturen i form av veier og andre tekniske installasjoner i vindparkene jager bort havørnene, sier Sleire.

<b>FELTARBEID:</b> Tore Wiers er nede til havørnungene på fjellhyllen for å ringmerke dem.<p/> FOTO: MAGNE HELGE SLEIRE
<b>ENTUSIAST:</b> Terje Fromreide er glad for at havørnen hekker i utmarken ikke langt fra hjembygden.<p/> FOTO: MAGNE HELGE SLEIRE
<b>RINGMERKING:</b> Ørnene får påsatt ringer på føttene med informasjon om hvor og når de ble født.<p/> FOTO: MAGNE HELGE SLEIRE
<b>MAJESTETISK:</b> Havørnen svever over hodet på oss.<p/> FOTO: TORE WIERS