Norsk institutt for naturforskning (NINA) har nylig fått 52.000 kroner fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) til et forprosjekt. Forskerne planlegger å sette en satellittsender på en havørn som skal fanges i Meldal eller Oppdal kommune i Sør-Trøndelag.

I søknaden til DN opplyser NINA-forskerne Torgeir Nygård og Jan Ove Gjershaug at de kjenner til reirfunn av havørn i innlandskommunene Rindal i Møre og Romsdal, Meldal og Midtre Gauldal i Sør-Trøndelag, og i Stjørdal, Levanger, Verdal og Høylandet i Nord-Trøndelag.

— I tillegg kjenner vi til flere områder hvor det er mistanke om hekking uten at det er gjort konkrete reirfunn. Vi mener det er på tide å lære mer om disse innlandsparene av havørn, heter det i brevet.

På «gribbevis»

Forskerne skriver at de ikke vet hva havørner lever av i innlandet i Norge.

— Det er naturlig å anta at kadaver fra hjortevilt og sau utgjør en viktig del av næringen, men dette er fortsatt ukjent. Trolig besøker den også spiseplasser for oteren. Dersom den skal leve på «gribbevis» som kadaverspiser, er det naturlig å tenke seg at den er nødt til å streife over store områder på utkikk etter døde dyr, skriver forskerne.

Ingen sauespiser

Seniorforsker Torgeir Nygård sier til NTB at det fra Nord-Sverige er kjent at havørn hekker i innlandet, og at den der tar fisk i vassdragene.

Havørn kan også ta hare og rype. Men Nygård nærmest utelukker at havørn tar levende sau.

— Vi vet at havørn ikke er noen sauespiser. Havørn og sau lever i beste fordragelighet på kysten. I Norge finnes ikke ett eneste dokumentert tilfelle der sau er tatt av havørn, sier Torgeir Nygård.

Den norske havørnbestanden antas nå å være på cirka 2.000 par. Bestanden har økt kraftig de siste årene, og dette kan være én årsak til at noen par etablerer seg i innlandet.

FLYTTER: Forskere ønsker å finne ut mer om havørn som hekker i innlandet.<p/>FOTO: SCANPIX