Ikke før var Nokas-rettssaken i gang igjen, så ba flere av forsvarerne om ytterligere utsettelse.

Retten tok pause for å vurdere forsvarernes krav. Nå er det klart at saken fortsetter som planlagt.

Sorenskriver Helge Bjørnestad gjorde det klart at han ikke vil akseptere flere forsinkelser, og viste til at forsvarerne vil få rikelig anledning til å kommentere bevisene.

Han gjorde det samtidig klart at de tiltalte skal få slippe å bære de mye omtalte forlenkene når de forklarer seg.

Erling Havnå fikk fjernet lenkene før han inntok vitneboksen. Han er nå i gang med sin forklaring.

Tolv minutter forsinket ble retten satt i ”festning Forus” i morges. Umiddelbart kom det krav fra flere forsvarere om at saken må utsettes, inntil det er avklart om politiets overvåkingsmateriale skal utleveres.

Begjæringen ble fremsatt av advokat Astri Aas-Hansen, som representerer kickbokseren Erling Havnå. Hun fikk raskt støtte fra andre forsvarere:

— Påtalemyndigheten har skapt en situasjon der det ser ut som man ikke respekterer Høyesteretts kjennelse. Det er flere dokumenter vi ikke har fått, og det er ennå ikke rettskraftig avgjort at vi ikke skal få dem, sa advokat Trygve Staff, som forsvarer Ridvan Halimi.

— Det ser ut som det er forsvarerkorpset som lager krøll, men vi står nå i den ulykksalige situasjon at vi må be om utsettelse i en sak vi ikke ønsket utsatt i utgangspunktet, sa advokat Steinar Wiik Sørvik.

Mandag i forrige avsa Høyesterett en kjennelse som gav forsvarerne tilgang til et omfattende materiale av avlyttede telefonsamtaler. I alt dreier det seg om 1000 timer med opptak.

Likevel mener politiet at deler av dette må holdes tilbake, av hensyn til personvernet og etterforskningen. Seks avlyttede personer er fullstendig utelatt fra materialet som er overlatt forsvarerne. Dette spørsmålet skal avgjøres av Stavanger tingrett.

ERIK JOHANSEN