Erling Havnå (48) valgte i sommer å tilstå at han var med som sleggemannen under NOKAS-ranet i Stavanger i 2004. Nå er han flyttet til en sikkerhetsavdeling. Etter det VG har fått opplyst skal det blant annet ha blitt hevdet at tellesentralraneren skulle hentes fra Skien fengsel i helikopter.

– Det hele er åpenbart basert på en stor misforståelse, for min klient ble mandag flyttet tilbake til vanlige varetektsvilkår. Etter det jeg får opplyst, er det ingen som fester lit til noen fluktrykter, sier Erling Havnås forsvarer, advokat John Christian Elden.

– Det er umulig å si hvorfor slike rykter oppstår, eller hva som kan være motivet, sier Elden.