HALLGEIR OFTEDAL

I praksis har Havnå ifølge ham selv ikke bidratt i Nokas-saken mer enn at han skaffet noen madrasser til overnatting, noe utstyr og stod vakt i Sørmarka hvor ransbilene dukket opp etter angrepet mot tellesentralen. Havnås bil ble også brukt til å kjøre et ukjent antall ranere bort til et "parkeringsanlegg". Men Havnå var ikke selv sjåfør.

Havnå har ikke trukket en eneste person inn i saken. Han avslår å opplyse navn når han blir bedt om det. Den tiltalte forholder seg til at Toska allerede har erkjent straffeskyld, og forteller om planleggingsmøtene med Toska.

Medtiltalte Alf Henrik Christensen blir bare omtalt fordi de to tilfeldigvis skulle i samme retning dagen før ranet av Nokas.

Når det blir funnet dna-spor etter Havnå i de utbrente bilene fra Sørmarka i Stavanger, skyldes det at Havnå hadde forkledning på seg, både finlandshette, hansker og en jakke. Havnås oppgave var å se til at ingen kom nær ranbilene og forpurret flukten.

Da ranerne, ukjent i antall for Havnå, kom tilbake etter endt oppdrag ble det ikke sagt noe.

Havnå fikk forklare seg uten store provokasjoner fra sorenskriver Helge Bjørnestad i formiddag. Mer eller mindre sammenhengene fortalte Havnå om sin beskjedne rolle som førte til at han fikk 400.000 kroner av ranspengene.

Etter lunsj skal Havnå krysseksamineres.

Det ligger i sakens natur at påtalemyndigheten vil kjøre Havnå knalltøft når statsadvokatene starter med sine spørsmål.