Klokken 08.45 ble tingretten i menighetshuset på Forus satt av sorenskriver Helge Bjørnestad, et kvarter forsinket.

Størst spenning i dag knyttet det seg til hva de tiltalte ville si om skyldspørsmålet. Flere av dem har antydet at de kommer til å forklare seg for første gang i retten.

Slik svarte de tiltalte

David Aleksander Toska

Tiltalt for grovt ran med døden til følge. Skyldig? Ja.

Kjell Allrich Schumann

Tiltalt for grovt ran med døden til følge. Skyldig? Nei.

Erling Mathias Havnå

Tiltalt for grovt ran med døden til følge i forbindelse med Nokas-ranet. Tiltalt også for ranet av Postens Brevsentral i Oslo 27. oktober 2003. Skyldig? Delvis skyld i Nokas-ranet, ikke straffskyld for brevsentralranet.

Metkel Negassie Betew

Tiltalt for grovt ran med døden til følge. Skyldig? — Jeg erkjenner overhodet ingen straffskyld, sa Betew.

Sakens alvorlige karakter til tross, Betwe vakte en viss munterhet da han svarte følgende på administrators spørsmål om forsørgerbyrde:- Ikke som jeg vet om.

Ridvan Halimi

Tiltalt for grovt ran med døden til følge.

Skyldig? Nei.

Ikmet Kodzadziku

Tiltalt for grovt ran med døden til følge.

Skyldig? Nei

Lars-Erik Andersen

Tiltalt for grovt ran med døden til følge. Skyldig? - Overhodet ikke. Jeg er uskyldig, sa Andersen.

Alf Henrik Christensen

Tiltalt for grovt ran med døden til følge. Skyldig? Nei.

Dan Pettersen

Tiltalt for grovt ran med døden til følge. Skyldig? Nei.

Johnny Thendrup

Tiltalt for grovt ran med døden til følge. Skyldig? Delvis.

Thomas Thendrup

Tiltalt for grovt ran med døden til følge. Skyldig? Nei.

26-åring fra Stavanger

Tiltalt for medvirkning til grovt ran, uten å ansvarliggjøres for dødsfølgen. Skyldig? Nei.

Båteier fra Drammen

Tiltalt for medvirkning til grovt ran, uten å ansvarliggjøres for dødsfølgen. Skyldig? Nei.

Rettsfestning

35 minutter før retten ble satt, ankom den første av tre spesialbygde cellebiler. Konvoien ble kjørt inn i det høysikrede garasjeanlegget bak selve rettssalen. Flere helikoptre surret i luften, og tungt bevæpnet politi fulgte de ranstiltalte.

En etter en kom de 13 tiltalte – forberedt på et tre måneder langt rettsdrama. Alle risikerer de lovens strengeste straff. Fem av dem kan få forvaring. Da de tiltalte kom inn i rettssalen og tok oppstilling på tiltalebenken, ble de møtt av et voldsomt blitsregn.

Rammene for Nokas-rettssaken er så vidtfavnende at det nærmer seg det ubegripelige i lille Norge. Et menighetshus på Forus i Stavanger er omgjort til et ugjennomtrengelig fort. «Rettsfestningen» omgis av gittergjerder og sikkerhetsoppbudet savner sidestykke i norsk rettshistorie.

Skjema sprakk

Sorenskriver Bjørnestad har lovet en stram regi på rettssaken, men allerede ved starten sprakk skjema med et kvarter. Det er i utgangspunktet satt av tre måneder til saken, men ingen blir overrasket om forhandlingene drøyer lengre enn som så.

Bjørnestad startet saken med en strak pekefinger til pressen.

— Alle mobiltelefoner skal slås av. Ikke i møtemodus, men av, krevde Bjørnestad.

Han har hele tiden signalisert at i retten er det han som regjerer, og sorenskriveren ønsker ikke at utenomrettslige ting skal ta bort fokus. Bjørnestad har også satt foten ned for våpen i rettssalen, og krevd at de tiltalte skal få slippe håndjern i salen.

Til stede i retten i dag er en av de mest massive presseoppbudent Krim-Norge har vært vitne til. Også familien til Arne Sigve Klungland er til stede i salen, mens publikumsinteressen blant folk flest er ikke så stor som rettsadministrasjonen fryktet på forhånd.

<b>TILTALT:</b> David Toska (t.v.) erklærte seg skyldig, mens Erling Havnå sier seg delvis skyldig. Ridvan Halimi, Kjell Schumann og de resterende tiltalte vedgår ikke straffskyld.