— Aker og Statoil har hittil fått 44,7 prosent av alle tildelte midler fra de Climit-ordningene Gassnova forvalter. Det utgjør 242 millioner kroner, opplyser Tove Dahl Mustad, direktør for eksterne relasjoner i Gassnova.

Climit er et program regjeringen startet opp i 2005 for å støtte arbeidet med fullskala rensing av gasskraftverk. Siden er oppgavene utvidet til å gjelde rensing av alle fossile energikilder, samt industriutslipp.

Begge sider av bordet

Climit-midlene fordeles dels av Gassnova og dels av Norges Forskningsråd. Gassnova er statens eget selskap, som skal håndtere myndighetenes interesser og føre kontroll med CO2-prosjektene. Gassnova har et nært samarbeid med både Statoil og Aker i ulike deler av Mongstad-prosjektet.

Mens Aker er inne som deltaker i Teknologisenter Mongstad for å teste ut renseteknologi, er Statoil på flere sider av bordet.

Mange av Akers og Statoils prosjekter er direkte relatert til arbeidet som gjøres på Mongstad, enten det er på Teknologisenteret TCM eller som et ledd i planleggingen av et fullskala renseanlegg.

Av forskningsinstitusjonene er det Sintef som har hentet ut mest støtte fra den delen av ordningen som forvaltes av Norges Forskningsråd.

Kritiske politikere

Opposisjonspolitikerne på Stortinget peker på at det kan være gode grunner for at Aker og Statoil har fått en så stor andel av forskningspengene. Samtidig understrekes det disse selskapene også har stor nytte av statens betalingsvillighet for hele Mongstad-prosjektet.

— Men dette tyder på at regjeringen ikke har klart et bredt miljø i Norge rundt karbonfangst, hvis det er statlige selskaper og de som allerede er inne i varmen på Mongstad som frå støtte, sier Venstres leder, Trine Skei Grande.

— Den opprinnelige tanken med Climit var å støtte flere, og få frem flere, alternative miljøer. Aker og Statoil har jo åpenbart også andre kanaler inn i Mongstad-prosjektet, sier KrFs leder, Knut Arild Hareide.

— Aker og Statoil får masse gratis ved å være involvert på Mongstad. Jeg synes ikke det er riktig at de to samme selskapene også skal dominere tildelingene fra Climit. Jeg hadde ønsket at andre selskaper, med konkurrerende løsninger og teknologier, hadde blitt høyere prioritert. Nå ser det ut til at de som vant vinnerloddet på Mongstad, også sørger for å hente ut økonomisk gevinst der det er mulig, sier Frps nestleder, Ketil Solvik-Olsen.