I et laboratorium i sjette etasje i Biologibasalbygget (BBB-bygget) på Haukeland driver forskerne nå nybrottsarbeid som kan få stor betydning for fremtidig medisinering og behandling av kreft.

Eneste i verden

I tre år skal professor Stein Ove Døskeland, og hans medarbeidere på Institutt for Biomedisin ved Universitetet i Bergen, teste ut hvordan de best kan komponere en effektiv kreftmedisin av et stoff som stammer fra havbakterier. Forskerne har forventninger om at arbeidet de gjør skal få stor betydning i fremtidens behandling av leukemi og andre kreftformer. Så langt de kjenner til, er de også de eneste i verden som forsøker å utvikle medisiner av havbakterier

Forskningsarbeidet er fremdeles i en tidlig fase. Men allerede nå vet forskerne at det spesielle havbakteriestoffet virker på leukemiceller. Det ser også ut som at stoffet fra havbakterier kan benyttes som råvareprodusent for medisiner mot mage-, tarm— og prostatakreft.

Antibiotika

Det er forskere fra SINTEF og Universitetet i Trondheim som henter havbakterier fra sjøvann i Trondheimsfjorden. De oppdaget at bakteriene kunne benyttes til produksjon av antibiotika. Det vekket bergensforskernes nysgjerrighet. De fant ut at de også ville teste havbakteriene mot kreft.

– Vi fant ut at for en spesiell bakteriekultur var testen svært lovende mot leukemi. Allerede i første test virket stoffet bedre på leukemiceller enn dagens medisiner, sier Døskeland.

Han forklarer at det spesielle stoffet er mildere enn dagens kreftmedisiner mot de normale cellene

Ulike bakteriekulturer eller ekstrakter foredlet av den opprinnelige havbakterien, virker ulikt på ulike typer kreftceller.

Testes på rotter

Nå har forskningsgruppen fått midler til å gjennomføre et treårig testprogram. I dette programmet vil forskerne få sikrere svar på hvordan de best skal skreddersy medisin som gir optimal virkning mot leukemi.

Ved uttestingen samarbeider forskerne med Biobanken på Haukeland. Der får de unik tilgang på kreftceller som stammer fra pasienter som ikke har overlevd leukemi.

– Dette samarbeidet er svært verdifullt og nyttig for å få vite hvordan stoffene virker på kreftceller som dagens behandling må gi tapt for, sier Døskeland.

Medisin om ti år

Det er en lang og komplisert prosess å utvikle og få godkjent nye medisiner.

Før Døskeland og hans medarbeidere startet testingen i fjor høst, lå det bak en lang prosess med utvelging, dyrking og isolering av de mest lovende havbakteriene.

Blir utprøvingen på mus vellykket, er det likevel noen år frem før de første pasientene kan prøve ut den nye medisinen.

– Etter at medisinen er testet ut på smådyr, må vi se hvordan den virker på større dyr før vi kan begynne den første utprøvingen på pasienter. I kliniske tester er det vanlig at sykehus i mange land tar del, sier Døskeland.

Forskerne håper selvsagt at forskningsposten på Haukeland vil være et av sykehusene som skal være med i denne viktige delen av utviklingsarbeidet

– Vi snakker om en periode på mellom fem og ti år, sier han.

VIDUNDERMEDISIN: Bakterier som opprinnelig kommer fra sjøvann i Trondheimsfjorden kan om noen år bli vidundermedisin mot leukemi og andre kreftformer. Bildet viser forsker Lars Herfindal i arbeid med laboratorietester.
�rjan Deisz