Her er Haukelands verste skrekkvisjon, slik den er skissert i internbladet Hospitalet:

Tenk deg at det har gått et halvt år siden viruset brøt ut i Østen. Det er bekreftet tilfeller også i Norge.

Helse Bergens beredskapsutvalg for smittsomme sykdommer samles til møter og en katastrofeledelse settes sammen. Haukelands oppgave blir å ta seg av de aller sykeste pasientene, inkludert de som har alvorlige sykdommer fra før.

Utbruddet viser seg å være så omfattende at det ikke kan håndteres innenfor sykehusets normale struktur. Det kreves fristilling av lokaler som normalt ikke brukes til pasientbehandling. Haukeland Hotell blir sykehus. Nødvendig utstyr fraktes fra Sentralblokken. Fylkesmannen i Hordaland kontaktes for å skaffe andre egnede lokaler, som for eksempel skoler og hoteller.

Kriseledelsen i Bergen kommune samarbeider tett med Helse Bergen og mobiliserer alle sine ressurser. Flere sykehjem blir omdisponert til pasientbehandling. En egen smittevernplan settes i kraft.

Så snart en har tilgang til vaksine, vil sykehuspersonale bli vaksinert. Smittefarlige pasienter isoleres.

Etter ca. fem uker begynner influensautbruddet å gå tilbake både i Bergen og i Norge. Sykdomstilfellene og antall pasienter avtar fra dag til dag, og kontrollen over viruset øker. To uker senere, syv uker etter at de første pasientene ble lagt inn, er beredskapsnivået satt ned til normal drift, men en håndfull mennesker krever fortsatt isolasjonsrom. Pandemien har til slutt krevd 478 liv i bergensområdet. Nærmere 50.000 mennesker har vært syke.