Helse Møre og Romsdal HF har fått inn ni pasienter til Ålesund sykehus i dag i forbindelse med brannen på hurtigruten MS «Nordlys».

Røyk og brannskader

To av de ni pasientene er betegnet som alvorlig skadde. For disse to er det snakk om brann— og røykskader. For de øvrige pasientene dreier det seg om røykskader.

Den ene av dem som er alvorlig skadd er allerede fløyet videre til Haukeland universitetssykehus for behandling. Den andre av de to vil bli overflyttet til Haukeland i løpet av torsdag kveld.

Fem av pasientene med lette røykskader er skrevet ut, opplyser Ålesund sykehus.

To pasienter med lettere røykskader får fortsatt behandling ved sykehuset.