Verken myndigheter, sykehusene eller andre kjenner omfanget av miljøskadelige stoffer som dumpes i vasken eller spyles ned i toalettene ved norske sykehus, skriver Aftenposten.

— Vi vet at kjemikalier og legemidler som ikke blir brukt opp, havner i kloakken, sier miljøleder Linda Karen Eide ved Haukeland sykehus. Sykehuset har på eget initiativ satt i gang en kartlegging av hvor mye kjemikalier og legemidler som havner i kloakken.

Kan være radioaktivt

Flere utenlandske leger har gitt uttrykk for den mangelfulle avfallshåndteringen.

— Når det gjelder radioaktivitet materiale, vet vi heller ikke helt sikkert om ikke noe kan havne i kloakken, sier Eide til Aftenposten.

Leder for sykehushygiene på Haukeland, Stig Harthug, er mest bekymret for utslippene av urin og avføring fra medisinerte pasienter ved sykehuset.

— Antibiotika i avløpssystemene påskynder utviklingen av bakterier som utvikler motstandsdyktighet. Når disse tas opp av mennesker, kan de forårsake sykdom som kan være vanskelig å behandle, sier Harthug.

Lykkepiller på fjorden

For noen år siden fant forskere rester fra både lykkepiller, p-piller og andre medikamenter i Tromsø-fjorden.

— Vi sjekket utslipp fra Universitetssykehuset i Nord-Norge og fra Åsgård psykiatriske sykehus. 40 ulike komponenter ble funnet, sier forsker og professor i miljøkjemi, Roland Kallenborn .

— Hvilke konsekvenser har denne type utslipp for miljøet?

— Man kan vente uønskede miljøeffekter nær utslippsområdene. Internasjonal forskning viser at det blant annet kan forstyrre kjønnsutvikling til fisk, sier Kallenborn.

BEKYMRET: Leder for sykehushygiene på Haukeland, Stig Harthug, er bekymret for spredningen av antibiotika i kloakken fra sykehuset.ARKIVFOTO: KNUT STRAND