Nordahl har bygget opp sitt eget private sykehus, Fana Medisinske Senter (FMS), på Vallaheiene ved siden av den halve stillingen han har som øre-nese-hals spesialist i Helse Bergen.

På livstid

Siden 1998 har han hatt helsemyndighetenes tillatelse til å drive spesialistpraksis utenfor sykehus.

Denne tillatelsen, en såkalt offentlig avtalehjemmel som han har fått tildelt på livstid, danner grunnlaget for at Nordahl har kunnet bygge opp to selskaper rundt virksomheten sin på FMS.

Klinikkdriften har så langt vært god butikk for Haukeland-spesialisten. I siste tilgjengelig regnskaper (2006), hadde de to selskapene hans et samlet årsresultat på 3,3 millioner kroner før skatt. Ifølge skatteoppgjøret for i fjor har han bygget opp en personlig formue på vel 6,4 millioner kroner.

Den offentlige avtalehjemmelen gir Nordahl anledning til å foreta mindre øre-nese-operasjoner dekket over de offentlige helsebudsjettene.

Lite å tjene

Nordahl vil ikke selv kommentere virksomheten han driver som sykehuslege og privat klinikkeier. Men i fjor høst uttalte han til BT at inntektene hans fra offentlig operasjonsvirksomhet har vært synkende de siste årene:

– I forrige anbudsperiode hadde vi 70-80 operasjoner i måneden for Helse Vest, nå har vi syv. Det vi tjener penger på er kosmetisk kirurgi, som ikke belastes det offentlige, forklarte han.

– Nordahl foretar svært sjelden operasjoner hos oss. Derfor har jeg godkjent at han kombinerer jobben her på sykehuset med virksomheten på Fana Medisinske Senter, sier klinikksjef Jan Olofsson ved Øre-nese-hals klinikken i Helse Bergen.

Han sier det er greit at Nordahl deler arbeidskapasiteten sin mellom Haukeland sykehus og klinikken sin i Fana så lenge ikke virksomheten på hans private sykehus kommer i direkte konkurranse med aktiviteten ved Øre-nese-hals-klinikken på Haukeland.

Kan måtte velge

– Straks det ikke lenger er køer for behandling hos oss, må Nordahl velge mellom sykehusjobben og Fana Medisinske Senter. Det har han fått beskjed om, sier Olofsson.

Han opplyser at Nordahl som sykehuslege stort sett jobber som spesialist ved balanselaboratoriet ved Øre-nese-hals-klinikken. Han er svært sentral i driften av laboratoriet.

Personaldirektør Odd Andrew Storetvedt vil ikke kommentere forhold rundt Nordahls ansettelsesforhold på Haukeland fordi saken er under behandling i sykehusets biervervsutvalg.

Uheldig rolleblanding

– Prinsipielt er det ønskeligatså mange leger som mulig ved våre sykehus er ansatt i full stilling. Det begrenser muligheten for at det oppstår interessekonflikter mellom stillingene de har som sykehusleger og uønskedebierverv. Blant annet unngår vi slik at de private spesialistene kan henvise videre til seg selv for sykehusbehandling, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest.

Hun innrømmer at det kan virke som en uheldig rolleblanding at sykehusleger også kan ha private praksiser med offentlige driftsavtaler på si.

Avtaler fra 90-tallet

– I dag er vi meget restriktive med å gi legene denne typen avtaler, sier Sandal.

Hun forklarer at mange av dagens tilleggsavtaler ble gitt på 90-tallet den gang behandlingskøene på sykehusene var mye lengre enn nå.

– Tillatelsene til å drive privat tilleggspraksis kan vi ikke si opp. Legene har demså lenge de driver praksisen sin, sier Sandal.

I alt er det 67 sykehusleger som har private driftsavtaler på si innenfor sykehusområdet i Helse Vest. De fleste av disse driftsavtalene er konsentrert til de store byene.

Utfyllende informasjon

Helse Bergen har utarbeidet et detaljert regelverk for hvilke bierverv som er tillatt for Helse Bergen ansatte. Les retningslinjene for praktisering av bierver her.

Se også: Hjelpetabell med spørsmål for leger med bierverv

Har du opplevd at legen henviser til seg selv? Tips BT på nyhet@bt.no

Les Bergens Tidende i morgen: Mange Haukeland-leger på Volvat

GOD BUTIKK: Overlege Stein Helge Glad Nordahl har gjort god butikk på å dele arbeidskapasiteten sin mellom Haukeland Universitetssykehus og Fana Medisinske Senter. Han vil ikke la seg avbilde i forbindelse med reportasjen. På arkivbildet er han fotografert sammen med sykepleier Linda Raaen.