— Sykehuset har gjort en feil, sier Anne Kverneland Bogsnes til NRK.

Bakgrunnen er at tre alvorlig syke pasienter ikke har fått vite datoen for når de skal behandles, noe den nye loven fra september sier at de har krav på.

— Et klart lovbrudd, sier pasientombud Grethe Brundtland, som ba Helsetilsynet gripe inn.