Helseministeren lovet at Helse Vest som eier sykehuset, skal få tilstrekkelig med bevilgninger til å fullføre nytt laboratoriebygg etter planen som sykehusledelsen har lagt.

Dermed er det klart at nybygget kan stå ferdig om tre år. Det nye laboratoriebygget kommer til å koste 700 millioner kroner.

Samtidig satte helseministeren nytt mot i konsernledelsen da han sa fra om at han innser at det må bevilges penger direkte over statsbudsjettene til nye sykehusbygg de kommende årene.

Haukeland universitetssykehus har planlagt byggeprosjekter for 3 milliarder kroner det første tiåret.

Nå håper styreleder i Helse Bergen, Finn Strand og resten av konsernledelsen at byggeplanene for Haukeland skal kunne realiseres i løpet av det neste tiåret.

Nytt barnesykehus står høyt på prioriteringslisten.

<b>MINISTERBESØK:</b> Både Erna Solberg og Ansgar Gabrielsen var på besøk på Haukeland universitetssykehus i dag.
ARNE NILSEN