Det bekrefter kilder som står det rød-grønne regjeringen nær til Bergens Tidende.

Regjeringen vil dermed begynne å rette opp skjevfordelingen av sykehusmidler helseregionene imellom allerede på årets statsbudsjett. Tidligere har signalene gått på at opprettingen først vil starte til neste år.

Lønn for strevet

Slik kan det se ut som sykehusaktivistene på Haukeland Universitetssykehus endelig får lønn for strevet.

Den intense lobbyvirksomheten som så vel ordføreren i Bergen, tillitsvalgte og ledelsen i Helse Bergen har det siste halve året, har ført frem.

Det var en offensiv helseminister Sylvia Brustad som i går endelig kom på sykehusbesøk til Helse Bergen i går. Som seg hør og bør for en statsråd på tampen før revidert budsjett går i trykken, røpet hun ikke noen budsjetthemmeligheter

Men budskapet var klart og offensivt

– Det er godt å møte dere ansikt til ansikt. Jeg forstår at dere har en krevende hverdagssituasjon, og jeg kan forsikre dere om at jeg tar det dere sier med det største alvor.

Brustad fikk ordet etter å ha fått en grundig gjennomgang av den driftsmessige og økonomiske situasjonen i Helse Vest og Helse Bergen. Situasjonen ble belyst både med styreledelsens, toppledelsens og de ansattes øyne

Kravet fra de ansatte til helseministeren var like klart som i går som tidligere i vinter og vår. 275 millioner statlige helsekroner må øremerkes Helse Vest.

Så mye penger er det nok mye å forlange kan settes av fra regjeringens side allerede i mai.

Alle var der

Men i en forsamling der det meste som teller av sykehustopper på Vestlandet var til stede, lot helseministeren det ikke være noen tvil:

– Stol på oss i regjeringen. Sykehussektoren skal få høyere bevilgninger og vi skal rette opp skjevfordelingen slik Stortinget har vedtatt. Dermed skal vi klare det den forrige regjeringen ikke klarte.

Budskapet i den siste setningen ble avlevert med klar adresse til Høyre-ordfører Herman Friele som i vinter flere ganger har markert seg som aktivist i Helse Bergens tjeneste.

– Vi er glad for at Brustad endelig kunne komme og lytte til oss, sier Kjell Vikenes til BT. Han er hovedtillitsvalgt for overlegene og har sammen med resten av tillitsmannsapparatet på Haukeland ventet hele vinteren på statsråden. Vi hadde selvsagt håpet hun hadde penger med. Men vi er svært tilfreds med tonen i dialogen. Og vi regner med at løftene blir mer konkrete ved neste korsvei, sier han.

RUNE NIELSEN