Til sammenlikning var pasientene ved St. Olavs Hospital inne 46.414 hele døgn, og tallet for Ullevål universitetssykehus var 45.951. Disse sykehusene havner på annen— og tredjeplass i størrelse hos Statistisk sentralbyrå.

Her kan du se hva pasientene på Haukeland ble behandlet for (Excel-ark)

Helse Vest må nøye seg med en tredjeplass i antall heldøgnsopphold, og se seg slått av både øst- og sørlendinger.

Tallene for helseforetakene er 242.124 (Øst), 194.160 (Sør), 156.122 (Vest), 109.286 (Midt-Norge) og 83.645 (Nord).

I denne tabellen kan du se diagnosene for hele landet, inndelt etter kjønn

Liggetiden ved sykehusene har gått nedover de siste årene. I 2005 varte et heldøgnsopphold i gjennomsnitt 5,1 døgn, mot 5,2 i 2004 og 6,0 i 2000. Det er pasientene over 80 år som ligger lengst på sykehusene.