— Trafikkulykken som fredag morgen skjedde i Hedmark, går dypt inn på oss alle. Mine tanker er hos dem som berøres av tragiske hendelser som denne. Det er viktig å gjøre det som er mulig for å hindre slike ulykker, sier samferdselsminister Torild Skogsholm.

Hun sier det ikke et enkelt tiltak som fører til tryggere trafikk. Innsatsen må settes inn over et bredt felt og vil omfatte utbygging og drift av veinettet, kontrollvirksomhet, opplæring og informasjonstiltak. Ansvaret for disse oppgavene ligger hos ulike myndigheter og organisasjoner. I tillegg kommer også det ansvaret som hver enkelt av oss har for å gjøre trafikken sikrere, sier samferdselsministeren Torild Skogsholm. (NTB)

Samferdselsminister Torild Skogsholm.
ARKIVFOTO: KNUT E. WANG