– Alle som så de redselsfulle skrikene fra den åtte år gamle jenta på NRK i helgen skjønner hvor viktig det er å avverge at kjønnslemlestelse kan skje, sier statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet til NTB. Det er Aas-Hansen som har kalt inn til det i utgangspunktet timelange hastemøtet torsdag ettermiddag.

Det er fire punkter Aas-Hansen kommer til å ta opp på møtet:

– Politiets forebyggende arbeid og eventuelt identifisere forbedringspotensial.

– Om den 11 år gamle loven mot kjønnslemlestelse har hatt en forebyggende effekt, siden ingen noen gang er domfelt.

– Det er ulovlig for blant annet helsepersonell å ikke melde fra i en situasjon hvor kjønnslemlestelse kan avverges. Hvorfor det bare er kommet inn én rapport om brudd på denne meldeplikten.

– Mulighetene for et internasjonalt politisamarbeid.

– Jeg håper at vi på fredag er enig om noen tiltak som det går an å ta stilling til. Selv om de som er ansvarlig for at unge jenter blir kjønnslemlestet må holdes strafferettslig ansvarlig, er det viktigste å hindre at slike grusomme overgrep mot unge jenter skjer, sier statssekretæren.