Det er bare to uker siden Aftenposten skrev om Folkehelseinstituttets mangeårige flåttekspert Reidar Mehl, som kritiserte sin tidligere arbeidsgiver for ikke å ta flåttfaren på alvor. Mehl, som nå er pensjonist, mente at instituttet manglet viktig ekspertise på området.

Skal diskutere testene I all hast er nå de mikrobiologiske laboratoriene rundt om i landet invitert til et arbeidsmøte ved Folkehelseinstituttet for å diskutere testene som brukes for å diagnostisere eventuell borreliainfeksjon etter flåttbitt.

– Det har vært flere medieoppslag om dette i det siste, og vi har derfor, på kort varsel, invitert til et møte der vi vil gå igjennom hvilke diagnostiske tester som brukes, sier avdelingsdirektør Ingeborg Aaberge ved Folkehelseinstituttet.

Må til utlandet I dag brukes ulike tester ved ulike sykehus. Som Aftenposten har skrevet tidligere, har flere pasienter reist til utlandet for å få stilt riktig diagnose. Mange har opplevd at symptomene de har ikke er blitt tatt på alvor, og at én enkelt negativ test har blitt brukt for å utelukke borreliainfeksjon.

– Jeg tror ikke vi vil komme frem til enighet om én diagnostisk test på dette møtet. Vi vil se på hvilke mulige tester som kan brukes, sier Aaberge.

Mandagens møte er kun for dem som jobber på laboratorier, og ikke for klinikere, som jobber direkte med pasienter for å stille diagnoser.

– Det har vært for kort tid til å invitere dem også. Det kan tenkes vi vil komme tilbake til dem senere, sier Aaberge.