Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I løpet av årets tre første måneder handlet vi for i alt 2,118 milliarder kroner i forbindelse med dagsturer til utlandet. I fjor handlet vi bare for 1,687 milliarder kroner i første kvartal.

Økningen har imidlertid en enkel forklaring: Påsken var tidlig i år, og falt innenfor første kvartal. I fjor var påsken i annet kvartal.

Ikke overraskende er det de som er bosatt ved svenskegrensen som handlet mest. Handlere fra Sør-Østlandet (med Oslo og Akershus) sto for over halvparten av handelen og la igjen nesten 1,5 milliarder kroner i utlandet.

Og vi legger ikke bare igjen mer penger i utlandet, vi reiser også mer. I løpet av årets tre første måneder har vi vært på 1,565 millioner dagsturer, hvorav 752.000 til Svinesund og Strömstad. Det var også i dette området vi la igjen mesteparten av pengene, nærmere bestemt 1 milliard norske kroner.