Aftenposten har fått tilgang til et hemmeligstemplet høringsnotat hvor forslaget blir framsatt. Det nye mobile sambandssystemet vil koste 550 millioner kroner i drift per år, nesten tre ganger mer enn dagens sambandssystem i nødetatene.

Justisministeren mener investeringene er nødvendig fordi dagens nødsamband er gammelt og blir stadig dyrere i drift.NTB