Uttalelsen er en kommentar til forhørsrettens kjennelse i Holmlia-saken.

-Når forhørsretten ut fra de forhold politiet har lagt fram ikke finner grunnlag for varetektsfengsling av tre av de siktede, tar jeg dette til etterretning. Vi har ikke politisk styring av domstolene i Norge og de skal selvfølgelig være helt uavhengige i forhold til Justisdepartementet, sier hun.

Hun legger til at hennes uttalelser i TV-debattene i går kveld var at politiet må benytte muligheten til å begjære varetektsfengsling der det er grunnlag for det.

I dag begjærte politiet 20-åringen fengslet slik blant annet også politimester Anstein Gjengedal i TV-debatten mente politiet skulle gjort i desember.

Men forhørsretten slapp 20-åringen ut på nytt. Lauritsen venter på å sone en dom på åtte måneder, han er siden dommen ble avsagt registrert av politiet 27 ganger.NTB