Mandag før jul kom meldingen om at en vogntogsjåfør som på en jobbtur i 2004, ble stukket av en belgisk mygg, i en enstemmig Høyesterett fikk avslått krav om yrkesskadeerstatning etter hendelsen, skriver Aftenposten.no.

Respirator

Stikket begynte å klø, og dette førte til en infeksjon av streptokokk A og nyresvikt. Han ble innlagt på Rikshospitalet to dager etter stikket og lå to uker i respirator. Nå har han kronisk nyresvikt, nedsatt kraft i høyre arm og høyre bein, samt redusert følsomhet i høyre arm.

— Et myggstikk som sådant er lite ulykkespreget og fører isolert sett knapt til noe som kan kalles en skade, heter det i dommen.

Dommerne ser likevel ikke helt bort fra at et insektstikk kan regnes som en ulykke og dermed gi yrkesskade, for eksempel hvis en yrkessjåfør blir akutt forgiftet av stikket eller at bilen havner i grøften.

Bråkete gutter

I en annen sak har Høyesterett behandlet et krav fra en ungdomsskolelærer som skadet kneet under dans i en musikktime. Hun fikk medhold i lagmannsretten, men staten anket. Læreren underviste i musikk vinteren 2007 da skaden skjedde. Hun underviste i dans og sto med ryggen til guttene i klassen. Da de ble urolige, snudde hun seg samtidig som hun instruerte i dans. Foten ble sittende fast mens hun vred seg rundt og falt i bakken. Hun fikk bruskskader i kneet og måtte senere opereres.

Vanlig gulv

Høyesterett peker på at dans er en normal del av musikkfaget, at det ikke var noe uvanlig med måten undervisningen ble gjennomført på, og at det heller ikke var noe unormalt med gulvet i musikkrommet.

— At elever i ungdomsskolealder er urolige og uoppmerksomme når læreren står med ryggen til, er høyst vanlig og påregnelig, mener dommeren.

Høyesterett mener grensen mellom skader ved arbeidsulykke og andre skader til tider kan være hårfin.

— Lovgiverne har imidlertid i en årrekke uttrykkelig ønsket et skille. Å godta at det forelå en arbeidsulykke i den foreliggende sak, ville innebære en utvidelse av arbeidsulykkebegrepet som det ikke er rettskildedekning for og som i tilfelle måtte være en lovgiveroppgave, heter det i dommen.

Matforgiftet

En annen arbeidstager fikk derimot nylig godkjent sitt krav av et flertall i Høyesterett. Ingeniøren var på jobbreise i Saudi-Arabia, spiste lunsj i Damman og ble matforgiftet. Kort tid etter fikk han leddsmerter, og han fikk diagnosen reaktiv artritt. Dette er leddbetennelser der man tror infeksjoner har utløst plagene.

I likhet med vogntogsjåføren og musikklæreren var imidlertid ikke heller ikke ingeniøren utsatt for en arbeidsulykke, ifølge dommerne. Han kan imidlertid komme inn under en annen regel som i utgangspunktet gjelder klimasykdommer og epidemiske sykdommer.

I en forskrift åpnes det for å få godkjent yrkesskade «ved annen yrkesutøvelse der virksomheten skjer i miljøer med særskilt sykdoms- eller smittefare». Flertallet mener ordet «miljøer» må tolkes vidt, blant annet som arbeid enkelte geografiske områder med smittefare.

— Personer som er på tjenestereise i land med særskilt risiko for sykdom eller smitte, påføres nettopp – på grunn av sitt arbeid - større risiko for sykdom eller smitte enn befolkningen ellers, mener flertallet i Høyesterett.

Hvor mener du grensen for arbeidsskade bør gå? Si din mening her!