Regjeringen ønsker å gjøre det mulig for foreldre å overdra sine kvoter på ti uker foreldrepermisjon mellom hverandre. To alternative forslag sendes ut på høring neste uke, der det ene ikke vil innebære saksbehandling fra NAV.

Kriteriene for å kunne overdra kvoten til barnets mor eller far er gitt av samarbeidsavtalen som ble undertegnet mellom regjeringen og KrF og Venstre i høst. Disse kriteriene er nå KrF-leder Knut Arild Hareide usikker på.

— Kriteriene slik de fremstilles av Horne må skjerpes. Jeg tar også avstand fra en ordning uten tilsyn som Horne skisserer, sier Hareide.

Til dette svarer barne-, likestillings- og integreringsminister Solveig Horne kontant:

— Jeg håper at de står ved det de har skrevet under på i samarbeidsavtalen. Jeg vil minne Hareide på om punkt 4 B, sier Horne.

Må få konsekvenser

Hareide er urolig over hva regjeringen nå planlegger.

— Jeg er bekymret over signalene regjeringen sender ut. Det er viktig for oss at det ikke blir så sterk uthuling av dagens ordning at det fremstår som valgfrihet. Utnytter man ordningen må det få konsekvenser, sier Hareide.

KrF-lederen står klippefast på at fedrekvoten ikke fritt skal kunne overdras til mor.

— En viss kontroll må vi ha for at det ikke skal være slik at folk vil tenke at det blir valgfrihet i realiteten. Valgfrihet skal det ikke være, men vi ønsker å vise foreldrene mer tillit, sier Hareide.

Venter innspill

Horne avviser Hareides bekymring.

— Nå har jeg tatt utgangspunkt i samarbeidsavtalen og så får vi se hva høringsinnstansene sier. Det er ikke min intensjon er å hule ut den ordningen som vi er blitt enige om.

I Aftenposten i dag var Horne klar på at hun foretrakk forslaget uten tilsyn, men i etterkant har hun moderert seg.

— Dette er en ting som jeg antar høringsrunden vil avklare. To modeller for kontroll sendes på høring. Den ene innebærer stikkprøver og en viss grad av dokumentasjonskrav. Den andre legger ikke opp til det. Vi er står knallhardt på vårt krav om mer tillit til foreldrene, men vi har ikke konkludert om hvordan den foreslåtte endringen vil bli seende ut, sier Horne.

Presser far ut i arbeid

Førsteamunuensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Bergen, Katrine Løken, mener forslaget til regjeringen vil innebære en svekkelse av dagens ordning.

— Jeg tror at dette vil føre til at far tar mindre permisjon. Det har vist seg at det har vært vanskelig å få fedre til å ta ut permisjon og det har tatt langt tid å komme til dagens nivå. Vi hadde nok ikke kommet hit hen uten dagens ordning, sier Løken.

- Vil forslaget til Horne gi fedre større valgfrihet?

— Valgfrihet må forstås i lys av omgivelsene rundt personen. Dette er ikke et nøytral forslag fra Horne, men en mulighet for omgivelsene til å yte press på far til å bruke mindre tid hjemme med barna, sier Løken.

— Det er klart at en kvote slik den er nå pålegger å ta valg i en retning av far skal være hjemme, men samtidig virker forslaget til Horne å nærmest pålegge et valg i den andre retningen. Det skaper en illusjon av valgfrihet, sier Løken.

AVTALETRO: Barne-, likestillings- og integreringsminister Solveig Horne (Frp) forholder seg til samarbeidsavtalen underskrevet mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre i høst.
ILLUSJON: Forslaget fra regjeringen vil skape en illusjon av valgfrihet for far, mener samfunnsøkonom Katrine Løken ved Universitetet i Bergen.
UIB