— Nå må miljøvernministeren vise at han har baller, og stanse gasskraftverket. Det kan han gjøre ved å bruke forurensningsloven, hevder regionsekretær Pernille Hansen i Vestlandet Natur og Ungdom til BT.

I går kunngjorde Naturkraft at selskapet vil bygge gasskraftverk på Kårstø i Rogaland. Flere miljøorganisasjoner krever at gasskraftmotstanderne i regjeringen, inkludert miljøvernminister Knut Arild Hareide, bruker de virkemidlene de har for å stanse prosjektet.

1,2 millioner tonn CO2

— I Sem-erklæringen går regjeringen inn for at de tre gasskraftverkene som det alt er gitt konsesjon til, bør bygges med best tilgjengelige teknologi. Naturkraft har selv sagt at det er teknisk mulig å bygge gasskraftverk med CO2-håndtering. Hareide og KrF har ingen unnskyldning for ikke å stoppe prosjektet, sier Hansen.

Gasskraftverket på Kårstø har utslippstillatelse på 1,2 millioner tonn CO2. Det tilsvarer utslippene fra 350.000 personbiler, ifølge Natur og Ungdom.

Det var regjeringen Stoltenberg som ga konsesjon til bygging av tre gasskraftverk, deriblant på Kårstø og Kollnes i Øygarden. Høyre og Frp støttet avgjørelsen.

Miljøvernminister Knut Arild Hareide ser ingen grunn til å stanse Kårstø-prosjektet.

— Det har vært politiske føringer om tillatelse til bygging av kraftverk i lang tid. Jeg hadde helst sett at det ikke ble bygget før ny renseteknologi var på plass, sier Hareide til NTB.

Bondevik-appell

Naturvernforbundets leder Lars Haltbrekken mener Hareide er altfor unnvikende.

— En miljøvernminister fra KrF kan ikke gi tillatelse til økte utslipp fra et gasskraftverk han egentlig er imot. Denne saken handler om KrFs miljøtroverdighet, hevder han.

Haltbrekken påpeker også at forurensningslovens paragraf 18 åpner for en omgjøring av utslippstillatelsen dersom det finnes ny teknologi som kan redusere utslippene, og dersom omgjøringen ikke medfører for stor ulempe for utbygger.

Naturvernlederen appellerer nå til statsminister Kjell Magne Bondevik:

— Bondevik gikk av på dette gasskraftverket i mars 2000. Den gang skrev han seg med gullskrift inn i norsk miljøhistorie. Nå har Bondevik mulighet til å stanse Naturkrafts forurensende gasskraftverk. Den muligheten må han bruke, sier Haltbrekken.

Han viser til at kraftverket vil øke de norske CO2-utslippene med 10 prosent, noe som vil gjøre det enda vanskeligere for Norge å oppfylle Kyoto-forpliktelsene om kutt i utslippene av klimagasser.

«En gledens dag»

Investeringsbeslutningen fra Naturkraft blir møtt med jubel hos Høyres stortingsrepresentant Øyvind Halleraker fra Sunnhordland, som selv sitter i energi- og miljøkomiteen.

— Dette er en gledens dag, ikke minst for Vestlandet. Det er dobbelt gledelig at Naturkraft får mer effekt enn forventet ut av kraftverket og vil rense alle NOx-utslippene. Det siste er viktig, fordi Norge skal oppfylle internasjonale forpliktelser i Göteborg-protokollen om å kutte også utslippene av denne gassen, sier Halleraker til BT.

Han håper eierne av Kollsnes-konsesjonen omgjør beslutningen om å droppe utbygging i Øygarden.

— Jeg har ikke gitt opp Kollsnes. Jeg har hatt flere positive samtaler med Hydro. En Kollsnes-utbygging vil trolig kreve at konsesjonen blir fornyet, men det ser jeg ikke som noe stort problem, sier Halleraker.