Begrunnelsen er at Hareide mener det må brukes mer fossilgass i Hordaland.

Tidligere i dag sa miljøvernministeren han at han var positiv til Vestlandsrøret; et gassrør til Bergen og Sunnhordland. Hareide mener det må legges til rette for økt bruk av fossilgass i Hordaland og at staten må betale for et distribusjonsnett.

— Uttalelser som dette viser at Hareide ikke tar klimaendringene på alvor, sier Pernille Hansen på Natur og Ungdoms vestlandskontor til Bergens Tidende.

— Et gassrør vil legge føring på norsk energiforsyning i 70 år fremover og slippe ut store mengder med klimagasser hvert eneste år. Allerede nå ligger Norge svært dårlig an til å nå sine forpliktelser i Kyoto-protokollen.

— Vi hadde forventet at Knut Arild Hareide visste bedre. Som miljøvernminister burde han vite at fossilgass aldri kan bli miljøvennlig, sier Pernille Hansen.