Tøff trening med høy puls er ansett som det mest effektive når yngre mennesker skal bedre formen.

Nå viser det seg at samme type trening gir samme effekt hos eldre mennesker. Hardtrening gir en rask bedring i eldres oksygenopptak, noe kan forebygge hjerte— og karsykdommer.

Pulsklokker og hoppetau

Høyskolelektor Håvard Østerås ved Høgskolen i Trøndelag har testet hvordan hardtrening (85-95 prosent av makspuls) virker på friske, eldre mennesker. Testgruppen hadde en snittalder på 69 år.

I forsøket trente deltakerne med pulsklokker og fikk vite hva deres makspuls lå på. Treningen besto av rask gange og løping, enkle aerobicøvelser, poster med diverse øvelser (for eksempel hoppetau) samt en del lekpregede, høyintensive aktiviteter.

Etter bare ti ukers med trening var formforbedringen markant. Deltakerne økte sitt maksimale oksygenopptak med 15,5 prosent.

— Dette betyr at eldre kan bedre sin utholdenhet på relativt kort tid ved å trene med høy intensitet, skriver Østerås i siste utgave av tidsskriftet Aldring og livsløp.

Tren på riktig nivå

Med økende alder reduseres utholdenheten. Reduksjonen lar seg måle ved et redusert oksygenopptak. Dette påvirker evnen til å utføre daglige aktiviteter. Et bedret oksygenopptak har positiv innvirkning på hjerte, blodvolum og blodtrykk, og kan dermed forebygge hjerte- og karsykdommer.

Østerås peker på at når eldre trener i store grupper, er det ofte de med størst funksjonsnedsettelse som styrer tempoet, noe som reduserer treningseffekten for de friskeste.

Han anbefaler derfor at det tilrettelegges slik at alle får trent ut fra sitt nivå og med høy nok intensitet.

Selv om det er betydelig flere risikofaktorer knyttet til hardtrening enn til mer moderat eller forsiktig trening, mener Østerås at faren likevel er så liten at det ikke bør skremme noen fra å prøve.

Også tidligere forskning har påpekt god effekt av trening for eldre.

HELGE HANSEN
Hansen, Helge