Ramin-Osmundsen har vært utsatt for kraftig press både i pressen og fra opposisjonen i Stortinget. Venstres leder Lars Sponheim beskyldte henne onsdag kveld for å fare med løgn fordi hun ikke hadde fortalt alt om sitt vennskap med det nyutnevnte barneombudet Ida Hjort Kraby. Fremskrittspartiets Carl I. Hagen mener hun er moralsk inhabil fordi hun ikke har lagt alle kort på bordet fra første dag.

Barne— og likestillingsminister tok onsdag kveld selvkritikk fordi hun ikke hadde foretatt en grundig gjennomgang av forholdet til nyutnevnt barneombud Ida Hjort Kraby straks det ble tema i pressen. Ramin-Osmundsen står imidlertid fast på at hun ikke har gjort noe galt. Hun støtter seg på en entydig uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling om at hun ikke har vært inhabil når det gjelder utnevnelse av nytt barneombud.

Full støtte

På en pressekonferanse onsdag kveld fikk hun full støtte fra statsministeren. Gang på gang avviste Stoltenberg at han var blitt ført bak lyset av sin statsråd.

– Hun har helt fra begynnelsen fortalt meg og regjeringen om sitt bekjentskap til Ida Hjort Kraby, og at de har vært sammen både i formelle og uformelle sammenhenger. Det som er kommet fram om deres møter senere, er illustrasjoner på det Ramin-Osmundsen fortalte fra starten av, sa statsministeren.

Det avgjørende for at statsministeren er sikker på at Ramin-Osmundsens og Hjort Krabys forhold ikke hadde noen betydning for utnevnelsen av nytt barneombud, er at Justisdepartementets lovavdeling onsdag kveld slo entydig fast at Ramin-Osmundsen ikke var inhabil da Hjort Kraby ble utnevnt til barneombud.

Selvkritikk

På et punkt tar Ramin-Osmundsen selvkritikk. Hun burde foretatt en systematisk gjennomgang av bekjentskapet med Ida Hjort Kraby i de vel 20 årene de har kjent hverandre.

– En slik gjennomgang skulle jeg ha foretatt allerede da mediene begynte å spørre om de enkelte eksemplene, og det tar jeg selvkritikk på, sa hun.

Statsministeren syntes det er riktig å ta selvkritikk når det er grunnlag for det.

– Jeg er glad for de vurderingene Lovavdelingen har kommet fram til, og gleder meg til å fortsette å jobbe sammen med Ramin-Osmundsen i regjeringen, sa han.

– Ingen tvil

– Det finnes ikke berettiget tvil om Ramin-Osmundsens habilitet, eller om at vedtaket om å utnevne Hjort Kraby ble fattet på riktig grunnlag, slo Stoltenberg fast.

Han understreket også at Lovavdelingen ikke ble bedt om å komme med noen uttalelse tidligere fordi det etter regjeringens meningen ikke forelå noen berettiget tvil om inhabilitet. Ifølge statsministeren er det bare når slik tvil foreligger at Lovavdelingen skal komme med en uttalelse.

– Når vi likevel ba om en slik uttalelse, var det fordi det ble et sterkt press fra Stortinget for å få det, sa han.

Til Stortinget

Saken fortsetter i Stortinget. Onsdag kveld kom også svaret fra Ramin-Osmundsen til de spørsmålene kontroll- og konstitusjonskomiteen har stilt.

Statsråden redegjør i detalj om tilsettingsprosessen av nytt barneombud, om sin egen habilitet og om spørsmålet om juridisk kompetanse i utlysningen.

Trass i uttalelsen fra Lovavdelingen, mener Fremskrittspartiets talsmann, Carl I. Hagen, at tilliten til Ramin-Osmundsen er borte.

– Tilliten til at Manuela Ramin-Osmundsen forteller den hele og fulle sannhet er borte. Hun er moralsk inhabil fordi hun ikke la alle kort på bordet fra første dag, sa Hagen.

– Jeg er overrasket at enkelte først stiller spørsmål og deretter trekker konklusjonene før de får svar. Det er klokt å avvente svarene, sier Stoltenberg.

BLIR SITTENDE: Manuela Ramin-Osmundsen.
Knut Falch
STOLTENBERG HAR TILLIT: - Det finnes ikke berettighet tvil om Ramin-Osmundsens habilitet, sier Jens Stoltenberg.
Heiko Junge / SCANPIX