HALLGEIR OFTEDALKristiansand

Kristiansen virket tidvis innbitt da han svarte, og ofte med svaret «dette tør jeg ikke svare på», eller «dette kan jeg ikke svare på».

Forsvareren til Jan Helge Andersen startet avhøret av Kristiansen torsdag ettermiddag, og fortsatte fredag morgen.

«Forklaringen feil» Advokat Fegran: — Hvordan har du det i dag...

Kristiansen: - Det går bedre.

Fegran: - Har du tenkt mer på det du svarte i går ?

Kristiansen: - Ja, både på saken og andre ting

Fegran: - Hva tenker du med saken?

Kristiansen: - Det vil jeg helst ikke si noe om.

Den tiltalte sier at Jan Helge Andersens forklaring om hvor de traff hverandre i Baneheia drapsdagen ikke er korrekt.

Fegran: - Du sa i går at det ikke var lov å slå opp telt i Baneheia.

Kristiansen; - Ja, det sier ingeniørvesenet.

Fegran: - Fulgte dere dette forbudet?

Kristiansen: - Ja, i selve Baneheia.

Fegran: - Men dere har slått opp telt andre steder hvor det ikke har vært tillatt?

Kristiansen; - Ja, men aldri i selve Baneheia.

Forskjellige versjoner Fegran: Du har hatt tre versjoner av hvor Jan Helge løp i Baneheia drapsdagen. Hvorfor tre versjoner?

Kristiansen; - Det eneste Jan Helge sa var at han hadde løpt rundt Bånetjønn og opp til Bærvannet.

Fegran: - Du strekker området over hvor Jan Helge har vært og kommer med mange forklaringer.

Kristiansen: - Jeg har sikkert kommet med forskjellige versjoner, men ment det samme.

Fegran: - Var det vanskelig å forklare hvor Jan Helge hadde vært?

Kristiansen: - Akkurat det kan jeg ikke svare på.

Fegran: - Hvor lang tid bruker Jan Helge på denne løpeturen?

Kristiansen: - Jeg vet ikke hvor fort han løper.

Fegran: - Når kom Jan Helge til deg drapsdagen?

Kristiansen: - I avhørene har jeg sagt rundt 19.30.

Fegran: - Det var ikke hva du har sagt i avhørene jeg spurte om, men når han kom til deg?

Kristiansen: - Det husker jeg ikke.

Fegran: - Husket du klokkeslettet da du ble spurt av politiet?

Kristiansen: - Det kan godt tenkes.

Kluss med klokken Fegran: 22. mai ble du spurt ved politiets rundspørring. Husker du hva du sa til politiet da?

Kristiansen: Nei, det er så lenge siden.

Fegran: - Ifølge rundspørringen sa du at du var i og ved huset til 19.30. Da kom kameraten Jan Helge Andersen.

Advokaten forteller at i første avhør etter pågripelsen har Kristiansen fortalt at Jan Helge kom til ham mellom 1915 og 1930. 27. september forklarer Kristiansen i et nytt avhør at Jan Helge kom hjem til ham litt før klokken 19.30.

Fegran: - I går kom det frem andre klokkeslett da aktor spurte deg.

Kristiansen: - Jeg har gitt en forklaring om at Jan Helge kom cirka 19.30.

Fegran: - Går du med klokke?

Kristiansen: - Som regel ikke.

Hvit T-skjorte Fegran: - Du vet hvor drapsstedet er. Hvor lang tid ville Jan Helge brukt på å gå fra drapsstedet hjem til deg?

Kristiansen: - Det vet jeg ikke.

Fegran: - Hva hadde du på deg drapsdagen?

Kristiansen: Blant annet en hvit t-skjorte.

Fegran: - Men du har sagt noe annet ved rundspørringen til politiet?

Kristiansen: - Da svarte jeg på hva jeg hadde på med under rundspørringen...

Fegran: - Er det noen spesiell grunn til at du husker så godt klærne?

Kristiansen: - Ja, det har jeg snakket mye med min forsvarer om.

Fegran: - Hvorfor husker du detaljer så godt fra denne spesielle dagen, som for deg eller var en helt spesiell dag?

Kristiansen: - Jeg har tenkt mye på denne dagen. Jeg er tross alt tiltalt for to drap jeg ikke har begått.

Fegran: - Kniven du fant på søppelplassen. Hvem fortalte du det til?

Kristiansen: - Til Jan Helge, mamma og en kamerat.

Fegran: - Hvorfor fortalte du det til Jan Helge?

Kristiansen: - Fordi han brukte verktøyet mitt.

Fegran: - Hvorfor har du så god hukommelse om kniven siden du sier at den lå der dagen før pågripelsen?

Kristiansen: - Fordi jeg skulle ta ut en fastnøkkel og mener at jeg da så kniven.

Vil ikke bli fotografert Fegran: Jeg spurte i går hvordan det hadde vært å forklare seg for retten. Hvordan tror du at de pårørende til de to jentene har det når de følger rettssaken og hører hva du sier

Kristiansen: For å si det rett ut, det kan jeg ikke svare på. Kan ikke sette meg inn i den smerten de har.

Fegran: - Har du forsøkt å sette deg inn i den smerten?

Kristiansen: - Nei.

Fegran: - Hvorfor vil du ikke være med på åstedsbefaringen?

Kristiansen: - Fordi reporterne er med. Jeg vil ikke bli fotografert.

Fegran: - Hva har du notert under rettssaken?

Kristiansen: Det vil jeg ikke utdype.

Fegran: - Men har du noe å skjule siden du ikke har vært på åstedet?

Kristiansen: - Det vil jeg ikke utdype.

Fegran: - Du har sagt i et avhør 13. september at du var dominerende og Jan Helge diltet etter deg.

Kristiansen: - Det kan jeg ikke huske nå. Jeg var nok litt sinna under avhøret.

Fegran: - Du har sagt det flere ganger i avhør.

Kristiansen: - Det er ikke korrekt. Jan Helge tar ingen ordrer fra meg.

Fegran: - Har du forsøkt å skyve skyld over på Jan Helge?

Kristiansen: - Ja en gang i forbindelse med kikking.

Kristiansen har etter hvert store problemer med å svare på de mange uoverensstemmelsene i forklaringene til politiet. Tiltalte sier at det ofte har hatt sammenheng med at det er stilt vanskelige spørsmål, ofte vanskelig formulert.

«Det kan jeg ikke svare på», eller «det tør jeg ikke svare på» er ofte hans svar.

Fegran: - Er det vanskelig å forstå mine spørsmål?

Kristiansen: - Nei, det har gått bra til nå.

Truet onkelen med kniv Fegran: - I går ble du spurt om du har truet noen med kniv. Hvem har du truet med kniv?

Kristiansen: - Min onkel.

Fegran: - Hvorfor skulle din beste kamerat dra deg inn i denne drapssaken?

Kristiansen: - Det vil jeg ikke svare på.

Fegran: - Skyldes det at noen av dine familiemedlemmer tror på Jan Helge og ikke på deg?

Kristiansen: - Det kan jeg ikke svare på.

Fegran: - Du ble spurt i går om Jan Helge kan ha begått drapene. Husker du det?

Kristiansen: Nei

Fegran: - Da stiller jeg spørsmålet på nytt. Tror du Jan Helge kan ha gjort det?

Kristiansen: - Siden vi sitter her må jeg vel tro det. Kan ikke forklare mer på det spørsmålet.

Fegran: - Hva med disse DNA-funnene?

Kristiansen: - Det kan jeg ikke si noe om.