Partiets hovedtaler Torbjørn Andersen sjokkerte flere av sine medrepresentanter med sin språkbruk, en språkbruk som Karin Andersen (SV) karakteriserte som ekstrem.

Andersen mente særbehandling bare var med på å styrke ekstreme samer hvis mål var full kontroll over Finnmarks ressurser og som hadde en egen samisk stat som mål.

Han ville at Norge skulle trekke seg fra konvensjonen om urbefolkningens rettigheter fordi samene etter Frps mening ikke kan regnes som urbefolkning i Finnmark.

— Samene er trolig det folkeslaget som sist tok Finnmarks ressurser i bruk, sa Andersen blant annet.

Han karakteriserte Sametinget som et "talerør for ekstreme synspunkter", og mente det var et organ som burde legges ned.

Samtidig avviste Andersen at Frp var et samefiendtlig parti. Han mente samene ikke trengte Samtinget for å ivareta sine interesser. Frp fikk ingen støtte i Stortinget for sitt syn.

Debatten ble en stille og rolig gjennomgang av problemstillinger Sametinget har reist i sin melding til Stortinget.

Spørsmålet om eiendomsretten til grunn og naturressurser i Finnmark var ikke tema for tirsdagens debatt. (NTB)