Gang på gang avbrøt Cato Schiødt og Frode Sulland Wiik Sørvik, og mente han stilte feilaktige spørsmål.

— Lars sier han overleverte en revolver til deg hjemme på gården 2. april. Hva sier du om dette?

— Det er rent oppspinn.

— Det begrepet har du brukt mye, også på forhold du har gått tilbake på. Er dette er ord du bruker lett?

Her bryter advokat Schiødt inn og mener Wiik Sørvik legger feilaktigheter til grunn. Etter en hissig ordveksling mellom de tre, kommer det aldri noe svar på dette fra Per Orderud.

— I tidsrommet mellom drapene og dagen du ble pågrepet blir Kristin og Lars pågrepet siktet for brudd på våpenloven i tilknytning til drapet på dine foreldre og søster. Tenkte du ikke i forbindelse med dette på hva som skjedde hjemme hos deg lille julaften?

— Hvorfor skulle jeg det?

— Det var et godt spørsmål, takk svarte Wiik Sørvik.

Steinar Wiik Sørvik spør Per Orderud om hva hvilke teorier han har om drapene. Han vil vite om Per Orderud mener Lars Grønnerød kan stå bak. Per Orderud bekrefter at han tenker på akkurat det, men vil ikke si noe om hvilket motiv Lars Grønnerød kan tenkes å ha.

— Det blir for mye spekulasjoner, sa Per Orderud.

— Per Orderud, etter min oppfatning har du hatt noen og 20 muligheter med forsvarer til stede til å fortelle sannheten om at det var våpen på Orderud gård. Tenkte du ikke på den situasjonen du satt Lars Grønnerød i ved å benekte dette?

— Tenkte på Lars Grønnerød ? Ble ikke det et litt rart spørsmål? Hva er det du beskylder meg for nå?

— Jeg beskylder deg for det samme som aktor gjør i den tiltalen som er tatt ut mot deg, sier Wiik Sørvik.

Her tar statsadvokat Olav Helge Thue ordet og mener dette er å gå litt langt. Det sier sorenskriver Trond Våpenstad seg enig i. Det samme gjør advokat Schøitz og hele salen bryter ut i latter.

Orderud-sakens tredje dag ble avsluttet med en voldsom krangel mellom advokatene Wiik Sørvik, Sulland og Schiødt. Forhandlinene i trippeldrapssaken tar nå pause til tirsdag.