— Bondevik leder en regjering, ikke et forretningsministerium. Det betyr at det ikke er noe i veien for å fremme en proposisjon. Dessuten; hvis det følger økonomiske forpliktelser eller bevilgninger med lovforslaget, skal Stortinget behandle dette. Da vil vi uansett forholde oss til saken, sier Jens Stoltenberg til Bergens Tidende.

Stoltenberg tar med andre ord saken med stor ro, i visshet om at en flertallsregjering kan gjøre de endringer som måtte være påkrevd. Dessuten er Ap og Sp positive til bygging av broen, i motsetning til SV som ønsker at den nye regjeringen skal skrinlegge prosjektet.

Det er uavklart om Hardangerbrua blir tema i Soria Moria-forhandlingene, eller om den først kommer på dagsordenen under ordinær stortingsbehandling.