Meklingsmannen ba ved midnatt partene om å fortsette utover meklingsfristen, noe partene aksepterte.

Dersom meklingen ikke fører fram, tar Norsk Journalistlag ut 3300 medlemmer i 128 aviser og nyhetsbyråer i streik fra torsdag.

Da partene tok en pause i forhandlingene klokken 18, sa meklingsmann Geir Engebretsen at det så langt bare hadde vært forpostfektninger. Det var ikke avklaring på noen av de viktige spørsmålene.

NJ brøt forhandlingene med Norske Avisers Landsforbund (NAL), fordi arbeidsgiverne ikke vil tilby noe annet enn det LO og NHO avtalte etter streiken i fjor. I motsetning til LO og NHO gjennomfører NJ og NAL mellomårsoppgjør på vanlig måte.

Oppgjøret gjelder ikke store økonomiske forskjeller, men viktige prinsipper for begge parter. NJ er om nødvendig innstilt på å streike for å forsvare sin forhandlingsrett som uavhengig forbund. NAL mener at NJ med sine lavlønnskrav griper inn i partenes rett til lokale forhandlinger.

NAL har tilbudt NJ et lønnstillegg på 1950 kroner. NJ har krevd generelt tillegg på 3000 kroner, og et tillegg på 8000 kroner til 318 av organisasjonens lavest lønte medlemmer.

Ved fjorårets hovedoppgjør kom partene til enighet etter bortimot 30 timers mekling på overtid. NJ har slått fast at noe lignende ikke vil bli aktuelt i år.

(NTB)