Parti: Høyre

Listeplassering: 5. plass

Hjertesak: En bedre skole og mer valgfrihet

Gratis skolebøker på videregående?

Vi vil prioritere de som trenger det mest, og har i regjering bevilget 400 millioner kroner i året til en stipendordning.

Fungerer Lånekassen?

Private banker bør kunne tilby studentene lån, mens staten fortsatt er garantist. Da vil man kunne bruke sin faste bank og få en bedre service.

Hva gjør dere for at studentene skal få jobb etter utdanning?

Det er i dag langt flere i arbeid enn det var da Jens Stoltenberg var statsminister for fire år siden. Renten er halvert under denne regjeringen og skatter og avgifter har gått dramatisk ned. Dette har gitt rekordoptimisme i næringslivet.

... og for at de skal få bo billig og bra?

Det bygges rekordmange boliger i Bergen, den eneste måten å få bedre og billigere boliger til studentene.

Når bør ølkranene stenge?

Når utestedene selv vil!

Er 12 kroner dyrt for en liter bensin?

Det er dyrt, men med høy oljepris er dette noe vi må leve med en stund.

Hva er galt med busstilbudet?

Vi trenger flere busser og billigere billetter.

Er bybane løsningen?

En moderne bybane som er presis og behagelig å reise med, kan gjøre kollektivreising mer aktuelt for mange.

Er 75 kr en kinopris vi må leve med?

Tja, jo.. men når ungdom kan tjene mer (gjennom økning av frikortgrensen), har de jo også mer penger å bruke på ting de har lyst til ...

Statsstøtte til rocken?

Vi må legge til rette for flere øvingslokaler. Det burde være statlige midler til rock på linje med midler til jazz og folkemusikk.

30 ord om hvorfor vi bør stemme Høyre.

Folk bør stemme Høyre hvis de vil ha et land der det er lov å lykkes. Vi tar opp kampen mot janteloven, offentlig byråkrati, høye skatter og politikere som tror de vet best.

Harald Victor svarer på flere spør s mål:

haraldv@hoyre.no